Create Invoice

UNIFIN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Business name UNIFIN
PIN 35802359
TIN 2020202096
VAT number SK2020202096
Date create 13 December 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat UNIFIN
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 11 071 490 €
Profit 9 871 120 €
Capital 30 766 979 €
Own capital 19 252 995 €
Contact Information
Email ovlasicova@unifin.sk
Phone(s) 0265956036, 0911784158, 0253417624
Mobile phone(s) 0911656277, 0911784158
Fax(es) 0253417624
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 23,340,522
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,973,223
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,618,461
A.II.1. Land (031) - /092A/ 250,450
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 339,582
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,436,021
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 592,408
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 354,762
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 121,099
6. Other loans (067A) - /096A/ 233,663
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,349,498
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 367,583
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 350,453
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,130
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 467,859
8. Deferred tax asset (481A) 467,859
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,308,369
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,807,344
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,770
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,782,574
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 211
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,500,814
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,205,687
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,358
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 12,199,329
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 17,801
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 3,165
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 11,565
4. Accrued income short-term (385A) 3,071
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 23,340,522
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,087,052
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,000,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,000,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 200,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 10,015,932
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 10,015,932
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,871,120
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,253,470
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,440
9. Liabilities from social fund (472) 1,440
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,140,363
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 167,749
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,602
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,147
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 19,278
7. Liabilities from social insurance (336) 10,550
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 942,786
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 111,667
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 13,794
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 97,873
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 10,424,177
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 11,071,490
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 17,577
III. Revenues from sale of services (602, 606) 10,406,600
V. Activation (účtová a group of 62) 321,568
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 319,809
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,936
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,799,535
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 18,917
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 476,750
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -32,973
D. Services (účtová group of 51) 959,827
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 535,315
E.1. Wages and salaries (521, 522) 273,124
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 135,580
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 117,829
4. Social expenses (527, 528) 8,782
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,127
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,435,023
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,085,681
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) 349,342
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 366,740
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 12,012
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,797
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,271,955
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,323,224
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,695,230
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 5,624,871
IX.1. Income from securities and shares of affiliated entities (665) 5,624,871
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 63,421
2. Other interest income (662A) 63,421
XII. Foreign exchange gains (663) 6,938
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,476,735
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 175,453
O. Exchange rate losses (563) 155
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,301,127
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,218,495
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,490,450
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,619,330
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,727,047
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -107,717
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,871,120
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :35802359 TIN: 2020202096 VAT number: SK2020202096
 • Registered seat: UNIFIN, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Date create: 13 December 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Alois Slezáček konateľ 146 Komořany 683 01 Česká republika 05.12.2002
  Ing. Jaromír Mádl Za vodárnou 296 Kobylnice 664 51 Česká republika 06.11.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Alois Slezáček 100 000 € (5%) 146 Komořany 683 01 Česká republika
  European Data Project s.r.o. 1 900 000 € (95%) Komořany 683 01 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Mádl Za vodárnou 296 Kobylnice 664 51 Česká republika Vznik funkcie: 06.11.2006
   21.04.2006Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   European Data Project s.r.o. IČO: 61 063 517 146 Komořany 683 01 Česká republika
   Alois Slezáček 146 Komořany 683 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Alois Slezáček - konateľ 146 Komořany 683 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   13.12.2000Nové obchodné meno:
   UNIFIN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ