Create Invoice

PLANT SERVICE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PLANT SERVICE
PIN 35804521
TIN 2020202151
VAT number SK2020202151
Date create 29 January 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PLANT SERVICE
Hviezdoslavova 13/973
90301
Senec
Financial information
Sales and income 1 021 018 €
Profit 69 498 €
Capital 516 318 €
Own capital 447 881 €
Contact Information
Email senec@plantservice.sk
Website http://plantservice.sk
Mobile phone(s) +421907794136, +421905808118, +421905808119
Fax(es) 0317845452
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 574,782
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 63,856
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 63,856
A.II.1. Land (031) - /092A/ 9,167
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 22,676
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 32,013
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 509,451
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 248,656
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,044
3. Products (123) - /194/ 82,661
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 156,951
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 84,416
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 83,967
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83,967
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 228
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 176,379
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 98,219
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 78,160
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,475
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,475
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 574,782
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 487,379
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,972
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,972
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 410,212
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 410,212
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,498
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,403
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,923
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 4,912
9. Liabilities from social fund (472) 11
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 77,177
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 60,859
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,859
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,243
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,911
7. Liabilities from social insurance (336) 3,441
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,528
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 195
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,938
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,938
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,365
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,100,238
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,021,018
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 955,604
II. Revenues from sales of own products (601) 142,341
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,558
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -107,113
V. Activation (účtová a group of 62) 27,994
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 634
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 925,240
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 722,160
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 38,485
D. Services (účtová group of 51) 21,026
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 110,112
E.1. Wages and salaries (521, 522) 75,158
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 27,313
4. Social expenses (527, 528) 7,641
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,987
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 26,544
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 26,544
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 64
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,862
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 95,778
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,713
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 98
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,952
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 720
2. Other expense (562A) 720
O. Exchange rate losses (563) 236
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 996
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,852
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,926
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 24,428
R.1. Income tax expense current (591, 595) 24,428
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69,498
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35804521 TIN: 2020202151 VAT number: SK2020202151
 • Registered seat: PLANT SERVICE, Hviezdoslavova 13/973, 90301, Senec
 • Date create: 29 January 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Németh Hviezdoslavova 973/13 Senec 903 01 29.01.2001
  Ing. Roman Boroš Hečkova 1737/48 Senec 903 01 29.01.2001
  Ing. Peter Nyíri Záhradná 116/2 Moldava nad Bodvou 045 01 05.02.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Peter Németh 2 324 € (33.3%) Hviezdoslavova 973/13 Senec 903 01
  Ing. Roman Boroš 2 324 € (33.3%) Hečkova 1737/48 Senec 903 01
  Ing. Peter Nyíri 2 324 € (33.3%) Záhradná 116/2 Moldava nad Bodvou 045 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.02.2009Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 13/973 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Nyíri Záhradná 116/2 Moldava nad Bodvou 045 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nyíri Záhradná 116/2 Moldava nad Bodvou 045 01
   04.02.2009Zrušené sidlo:
   Boldocká cesta 7 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Nyíri Hlavná 331/23 Moldava nad Bodvou 045 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nyíri Hlavná 331/23 Moldava nad Bodvou 045 01
   05.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Németh Hviezdoslavova 973/13 Senec 903 01
   Ing. Roman Boroš Hečkova 1737/48 Senec 903 01
   Ing. Peter Nyíri Hlavná 331/23 Moldava nad Bodvou 045 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nyíri Hlavná 331/23 Moldava nad Bodvou 045 01
   04.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Boroš Hečkova 1737/48 Senec 903 01
   Ing. Peter Németh Hviezdoslavova 973/13 Senec 903 01
   29.01.2001Nové obchodné meno:
   PLANT SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Boldocká cesta 7 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sadovnícka a záhradnícka činnosť vrátane výsadby a údržby zelene
   výroba a predaj zemín a substrátov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti záhradníctva
   výskumné a vývojové práce v oblasti záhradníctva
   služby pre rastlinnú výrobu
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Boroš Hečkova 1737/48 Senec 903 01
   Ing. Peter Németh Hviezdoslavova 973/13 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Németh Hviezdoslavova 973/13 Senec 903 01
   Ing. Roman Boroš Hečkova 1737/48 Senec 903 01