Create Invoice

Real Novum - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Real Novum
PIN 35806052
TIN 2020258768
VAT number SK2020258768
Date create 19 February 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Real Novum
Moyzesova 12
90201
Bratislava
Financial information
Sales and income 148 015 €
Profit -38 499 €
Capital 2 926 767 €
Own capital 2 513 606 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,861,289
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,487,527
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,487,527
A.II.1. Land (031) - /092A/ 475,602
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,007,184
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,741
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 366,493
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 66,153
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 66,153
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,153
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 300,340
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 156
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 300,184
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,269
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 645
4. Accrued income short-term (385A) 6,624
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,861,289
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,475,107
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 149,400
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 149,400
A.III. Other capital funds (413) 601,263
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 54,464
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 54,464
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,708,479
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,766,775
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -58,296
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,499
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 385,382
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 20,322
6. Long-term advance payments received (475A) 2,400
9. Liabilities from social fund (472) 16
12. Deferred tax liability (481A) 17,906
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 364,810
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 358,497
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 358,497
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 578
7. Liabilities from social insurance (336) 364
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,371
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 250
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 800
4. Deferred income short-term (384A) 800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 140,636
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 148,015
III. Revenues from sale of services (602, 606) 140,636
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,379
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 218,580
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 20,018
D. Services (účtová group of 51) 44,818
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,216
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,398
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,548
4. Social expenses (527, 528) 270
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,498
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 141,740
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 141,740
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,290
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -70,565
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,800
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 591
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 591
2. Other interest income (662A) 591
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 197
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 197
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 394
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,171
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -31,672
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,071
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -32,743
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,499
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35806052 TIN: 2020258768 VAT number: SK2020258768
 • Registered seat: Real Novum, Moyzesova 12, 90201, Bratislava
 • Date create: 19 February 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  prof.PhDr.Ing. Štefan Kassay, DrSc. predseda Gaštanová 482/24 Limbach 900 91 04.09.2009
  Mária Kassayová podpredseda Gaštanová 482/24 Limbach 900 91 17.12.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Mária Kassayová - podpredseda predstavenstva Gaštanová 482/24 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 17.12.2012
   05.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Kassay - podpredseda predstavenstva Tibetská 806/2 Praha 6 - Vokovice 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.12.2006
   14.10.2009Nový štatutárny orgán:
   prof.PhDr.Ing. Štefan Kassay , DrSc. - predseda predstavenstva Gaštanová 482/24 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 04.09.2009
   Mgr. Martin Kassay - podpredseda predstavenstva Tibetská 806/2 Praha 6 - Vokovice 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.12.2006
   13.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Kassay - predseda predstavenstva Tibetská 806/2 Praha 6 - Vokovice 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.12.2006
   21.12.2007Nové sidlo:
   Moyzesova 12 Pezinok 902 01
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Drieňová 3 Bratislava 821 01
   15.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Kassay - predseda predstavenstva Tibetská 806/2 Praha 6 - Vokovice 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.12.2006
   14.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay , DrSc. - predseda predstavenstva SNP 350/95 Limbach Vznik funkcie: 08.11.2000
   Mgr. Martin Kassay - podpredseda predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo Vznik funkcie: 08.11.2000
   Ing. Lucia Kassayová - člen predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo Vznik funkcie: 08.11.2000
   22.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay , DrSc. - predseda predstavenstva SNP 350/95 Limbach Vznik funkcie: 08.11.2000
   Mgr. Martin Kassay - podpredseda predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo Vznik funkcie: 08.11.2000
   Ing. Lucia Kassayová - člen predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo Vznik funkcie: 08.11.2000
   21.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay , DrSc. - predseda predstavenstva SNP 350/95 Limbach
   Mgr. Martin Kassay - podpredseda predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo
   Ing. Lucia Kassayová - člen predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo
   17.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay , DrSc. - predseda predstavenstva SNP 350/95 Limbach
   Mgr. Martin Kassay - podpredseda predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo
   Ing. Lucia Kassayová - člen predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo
   16.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay , CSc. - predseda predstavenstva SNP 350/95 Limbach
   Martin Kassay - podpredseda predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo
   Lucia Kassayová - člen predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo
   19.02.2001Nové obchodné meno:
   Real Novum, a.s.
   Nové sidlo:
   Drieňová 3 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   ubytovanie v súkromí
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay , CSc. - predseda predstavenstva SNP 350/95 Limbach
   Martin Kassay - podpredseda predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo
   Lucia Kassayová - člen predstavenstva Španielova 1269/1 Praha 6 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Poštová 85 Bernolákovo