Create Invoice

PREVENTA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PREVENTA
PIN 35806206
TIN 2021561806
VAT number SK2021561806
Date create 21 February 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PREVENTA
Kvetoslavov 301
93041
Bratislava
Financial information
Sales and income 66 717 €
Profit 16 562 €
Capital 58 120 €
Own capital 18 759 €
Contact Information
Phone(s) 0244250171
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 78,186
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,299
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,299
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,546
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,753
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,887
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 36,584
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,468
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,468
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 32,116
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 36,303
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 33,197
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,106
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 78,186
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,099
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,336
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,336
A.III. Other capital funds (413) 332
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 8,371
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 15,674
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -7,303
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,562
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,087
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 354
9. Liabilities from social fund (472) 354
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 44,656
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 165
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,512
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 944
7. Liabilities from social insurance (336) 211
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,824
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 77
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 77
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 66,717
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 66,717
III. Revenues from sale of services (602, 606) 66,717
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,873
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7,319
D. Services (účtová group of 51) 11,403
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 21,872
E.1. Wages and salaries (521, 522) 14,994
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,112
4. Social expenses (527, 528) 1,766
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 366
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,171
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,171
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,742
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,844
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,995
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 553
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 553
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -552
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,292
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,730
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,730
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,562
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35806206 TIN: 2021561806 VAT number: SK2021561806
 • Registered seat: PREVENTA, Kvetoslavov 301, 93041, Bratislava
 • Date create: 21 February 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.03.2001Nové sidlo:
   301 Kvetoslavov 930 41
   11.03.2001Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   21.02.2001Nové obchodné meno:
   PREVENTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Doc. MUDr. Ľubomír Michalko , CSc. 301 Kvetoslavov 930 41
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc. MUDr. Ľubomír Michalko , CSc. 301 Kvetoslavov 930 41