Create Invoice

VOX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VOX
PIN 35806508
TIN 2020282154
VAT number SK2020282154
Date create 26 February 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VOX
Miletičova 21
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 981 494 €
Profit 81 504 €
Capital 319 707 €
Own capital 120 621 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 352,746
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 79,573
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 14,953
2. Software (013) - /073, 091A/ 14,953
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 64,620
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 33,985
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 30,635
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 256,226
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 78
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 66,160
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 15,196
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,196
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,484
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,480
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 189,988
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 59,765
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 130,223
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 16,947
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 331
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 16,616
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 352,746
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 88,808
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,504
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 263,938
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 435
9. Liabilities from social fund (472) 435
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 237,669
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 62,016
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,016
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,951
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 18,071
7. Liabilities from social insurance (336) 11,382
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,227
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,022
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,214
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,214
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,937,203
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,981,494
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 4,414
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,932,790
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 3,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,790
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,860,661
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,851
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 23,335
D. Services (účtová group of 51) 1,398,189
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 292,573
E.1. Wages and salaries (521, 522) 214,214
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 71,178
4. Social expenses (527, 528) 7,181
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,865
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 21,349
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 21,349
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,499
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,833
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 512,829
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,335
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 18
2. Other interest income (662A) 18
XII. Foreign exchange gains (663) 3,317
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,537
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,300
2. Other expense (562A) 3,300
O. Exchange rate losses (563) 4,435
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,802
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,202
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 111,631
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 30,127
R.1. Income tax expense current (591, 595) 30,127
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,504
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35806508 TIN: 2020282154 VAT number: SK2020282154
 • Registered seat: VOX, Miletičova 21, 82108, Bratislava
 • Date create: 26 February 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Zuzana Lisá 198 Láb 26.02.2002
  Matej Lisý Láb 198 Láb 900 67 29.01.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Zuzana Lisá 3 320 € (50%) 198 Láb
  Matej Lisý 3 320 € (50%) Láb 198 Láb 900 67
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.01.2015Nové sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   13.01.2015Zrušené sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   19.02.2014Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Matej Lisý Láb 198 Láb 900 67
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Lisý Láb 198 Láb 900 67 Vznik funkcie: 29.01.2014
   18.02.2014Zrušené sidlo:
   Tomášikova 50/D/12572 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Lucia Lisá 198 Láb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lucia Lisá 198 Láb Vznik funkcie: 26.02.2002
   15.01.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 50/D/12572 Bratislava 831 03
   14.01.2008Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 819 01
   06.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   30.10.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových aktivít
   28.02.2003Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 819 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb Vznik funkcie: 26.02.2002
   Lucia Lisá 198 Láb Vznik funkcie: 26.02.2002
   27.02.2003Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 819 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lucia Lisá 198 Láb
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   26.02.2001Nové obchodné meno:
   VOX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 819 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   administratívne a kancelárske práce
   ekonomické poradenstvo
   grafické návrhy na PC
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Lucia Lisá 198 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lucia Lisá 198 Láb
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb