Create Invoice

Carbonium - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Business name Carbonium
PIN 35806541
TIN 2021563962
VAT number SK2021563962
Date create 26 February 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Carbonium
Štrajková 1
97251
Handlová
Financial information
Sales and income 59 €
Profit -6 448 €
Capital 475 €
Own capital -215 813 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,880
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,880
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 104
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 104
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,776
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,776
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,880
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -222,261
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 66,388
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 66,388
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -288,840
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -288,840
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,448
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 167,642
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 167,642
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,810
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,810
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159,872
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 56,499
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 56,499
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 59
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 59
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 798
D. Services (účtová group of 51) 798
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -739
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -798
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,749
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,562
2. Other expense (562A) 4,562
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 187
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,749
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,488
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,448
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • PIN :35806541 TIN: 2021563962 VAT number: SK2021563962
 • Registered seat: Carbonium, Štrajková 1, 97251, Handlová
 • Date create: 26 February 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.04.2001Nové sidlo:
   Štrajková 1 Handlová 972 51
   26.02.2001Nové obchodné meno:
   Carbonium s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   chemické spracovanie uhlia
   výroba aktívneho uhlia
   Noví spoločníci:
   Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. IČO: 36 005 622 Matice slovenskej 10 Prievidza 971 01
   L. T. TRADE, s.r.o. IČO: 35 766 280 Jégeho 5 Bratislava 821 08
   Rowan Services Limited 2nd Floor, Atlantic House, Circular Road, United Kingdom Douglas ISLE OF MAN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Takáčová Jégeho 5 Bratislava 821 08
   Ing. Daniel Rexa Kukučínova 24 Nedožery - Brezany 972 12