Create Invoice

AGENOR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGENOR
PIN 35808276
TIN 2021565062
Date create 19 March 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AGENOR
Rustaveliho 12
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 18 483 €
Profit 1 772 €
Capital 30 682 €
Own capital 29 286 €
Contact Information
Email agenor@agenor.sk
Phone(s) 0244889032, 0907722921, 045248622, 45248622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 31,520
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 -5,057
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) -5,057
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ -5,057
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,154
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 0
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,206
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,206
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,206
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 34,948
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 34,885
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 63
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 423
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 423
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 31,520
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,911
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 336
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 336
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 0
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 22,164
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 22,164
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,772
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 609
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 249
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 249
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 249
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 360
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 124
7. Liabilities from social insurance (336) 41
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 195
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 18,483
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 18,483
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,544
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,934
D. Services (účtová group of 51) 5,872
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,726
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,270
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 456
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 216
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,057
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,057
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 739
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,939
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,677
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 167
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 167
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -167
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,772
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35808276 TIN: 2021565062
 • Registered seat: AGENOR, Rustaveliho 12, 83106, Bratislava
 • Date create: 19 March 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Ladislav Botek Rustaveliho č. 12 Bratislava 831 06 19.03.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Ladislav Botek 6 639 € (100%) Rustaveliho č. 12 Bratislava 831 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.05.2010Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
   prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. o 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
   11.05.2010Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba - podľa § 3 písm. a) bod č.: 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej na styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana prepravy majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bode prvom až siedmom
   detektívna služba - podľa §3 písm. b) bod č.: 1. hľadanie osoby, 2. hľadanie majetku, 3. zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, 4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo o ich majetkových pomeroch, 5. získavanie iformácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, 6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, 7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   18.12.2002Nové sidlo:
   Rustaveliho 12 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Botek Rustaveliho č. 12 Bratislava
   17.12.2002Zrušené sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Botek Rustaveliho č. 12 Bratislava
   JUDr. Ladislav Botek Rustaveliho č. 12 Bratislava
   19.03.2001Nové obchodné meno:
   AGENOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   strážna služba - podľa § 3 písm. a) bod č.: 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej na styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana prepravy majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bode prvom až siedmom
   detektívna služba - podľa §3 písm. b) bod č.: 1. hľadanie osoby, 2. hľadanie majetku, 3. zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, 4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo o ich majetkových pomeroch, 5. získavanie iformácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, 6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, 7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   Noví spoločníci:
   Ladislav Botek Rustaveliho č. 12 Bratislava
   JUDr. Ladislav Botek Rustaveliho č. 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ladislav Botek Rustaveliho č. 12 Bratislava 831 06