Create Invoice

Pharm - Med - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pharm - Med
Status In liquidation
PIN 35809116
TIN 2020282594
VAT number SK2020282594
Date create 02 April 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Pharm - Med
Hornočermánska 4
94901
Bratislava
Financial information
Sales and income 21 231 €
Profit 15 281 €
Capital 5 957 €
Own capital -659 813 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 0
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 0
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 0
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -644,532
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -667,117
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 68,041
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -735,158
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,281
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 644,532
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 644,532
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 644,532
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644,532
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 21,231
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,231
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,950
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 5,950
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,281
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,281
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,281
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35809116 TIN: 2020282594 VAT number: SK2020282594
 • Registered seat: Pharm - Med, Hornočermánska 4, 94901, Bratislava
 • Date create: 02 April 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.04.2006Nové sidlo:
   Hornočermánska 4 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koprda Družstevná 19A Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 02.04.2001
   RNDr. Ladislav Šitáni Haydnova 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.04.2001
   21.04.2006Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Martin Czafik Pohraničníkov 10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 02.04.2001
   Ing. Peter Koprda Nám. SNP 185/5 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 02.04.2001
   RNDr. Ladislav Šitáni Haydnova 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.04.2001
   12.09.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Martin Czafik Pohraničníkov 10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 02.04.2001
   Ing. Peter Koprda Nám. SNP 185/5 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 02.04.2001
   RNDr. Ladislav Šitáni Haydnova 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.04.2001
   11.09.2003Zrušené sidlo:
   Haydnova 17 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Martin Czafik Pohraničníkov 10 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Koprda Nám. SNP 185/5 Dunajská Streda 929 01
   RNDr. Ladislav Šitáni Haydnova 17 Bratislava 811 02
   02.04.2001Nové obchodné meno:
   Pharm - Med s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haydnova 17 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská a akvizičná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfaiting
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   MED - ART, spol. s r.o. IČO: 34 113 924 Železničná 4 Dunajská Streda 929 01
   PharmDr. Martin Czafik Pohraničníkov 10 Bratislava 851 10
   RNDr. Ladislav Šitáni Haydnova 17 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Martin Czafik Pohraničníkov 10 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Koprda Nám. SNP 185/5 Dunajská Streda 929 01
   RNDr. Ladislav Šitáni Haydnova 17 Bratislava 811 02