Create Invoice

UNIGEO Slovensko - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UNIGEO Slovensko
PIN 35809272
TIN 2020282561
VAT number SK2020282561
Date create 27 March 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat UNIGEO Slovensko
Saratovská 6E
84102
Bratislava
Financial information
Profit -2 925 €
Capital 23 533 €
Own capital -39 767 €
Contact Information
Phone(s) 0255649066, 0255649064, 0265412770
Fax(es) 0255649064
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 19,681
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,681
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 112
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 19,569
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 857
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 18,712
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 19,681
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,691
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -46,766
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -46,766
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,925
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,372
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 311
9. Liabilities from social fund (472) 311
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 61,563
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 32,719
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,719
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,844
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 498
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 498
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 693
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,667
D. Services (účtová group of 51) 2,549
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 118
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,667
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,549
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 694
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 692
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 951
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 580
2. Other expense (562A) 580
O. Exchange rate losses (563) 249
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 122
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -257
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,924
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35809272 TIN: 2020282561 VAT number: SK2020282561
 • Registered seat: UNIGEO Slovensko, Saratovská 6E, 84102, Bratislava
 • Date create: 27 March 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31 08.02.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  UNIGEO a.s. 7 000 € (100%) Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.06.2013Nové sidlo:
   Saratovská 6E Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   UNIGEO a.s. IČO: 45 192 260 Místecká 329/258 Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
   12.06.2013Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby - koľajová doprava, mosty
   výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, vodohospodárske stavby - hydrotechnické stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby - strojnotechnologické zariadenia
   výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, vodohospodárske stavby - skládky odpadov
   činnosť vykonávaná banským spôsobom
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
   vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
   kopanie studní
   statika stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   UNIGEO, a.s. IČO: 45 192 260 Místecká 329/258 Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Šumec Beniakova 3082/28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.07.2004
   28.12.2011Nové predmety činnosti:
   vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
   kopanie studní
   statika stavieb
   27.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov.
   08.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31
   07.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava
   28.05.2005Nové predmety činnosti:
   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov.
   04.12.2004Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby - koľajová doprava, mosty
   výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, vodohospodárske stavby - hydrotechnické stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby - strojnotechnologické zariadenia
   výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, vodohospodárske stavby - skládky odpadov
   činnosť vykonávaná banským spôsobom
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
   09.11.2004Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Šumec Beniakova 3082/28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.07.2004
   08.11.2004Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.03.2001Nové obchodné meno:
   UNIGEO Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
   Noví spoločníci:
   UNIGEO, a.s. IČO: 45 192 260 Místecká 329/258 Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava