Create Invoice

Saver Manufacturing - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Saver Manufacturing
PIN 35809400
TIN 2020282704
VAT number SK2020282704
Date create 05 April 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Saver Manufacturing
91307
Bratislava
Financial information
Sales and income 9 544 777 €
Profit 425 073 €
Capital 4 205 455 €
Own capital 238 284 €
Contact Information
Email zemanek@saverman.sk
Phone(s) 0327708010, 0327781067, 0327781068, 0327781071, 0327781072
Mobile phone(s) 0911022198, 0911652065, 0911652068
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,577,890
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 658,312
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 39,481
2. Software (013) - /073, 091A/ 18,452
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 21,029
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 618,831
A.II.1. Land (031) - /092A/ 23,270
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 294,386
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 295,658
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 5,517
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,904,211
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,218,517
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 731,411
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 383,458
3. Products (123) - /194/ 35,002
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 68,646
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,384,739
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,216,027
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 498,306
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 717,721
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 141,640
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,072
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 300,955
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,823
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 299,132
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,367
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 15,367
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,577,890
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 415,705
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 816,571
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 816,571
A.III. Other capital funds (413) 1,885,813
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 25,738
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 25,738
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -2,737,490
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -2,737,490
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 425,073
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,162,185
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 61,022
9. Liabilities from social fund (472) 2,583
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 58,439
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 34,427
2. Other provisions (459A, 45X) 34,427
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,929,712
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,761,414
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 875,187
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 886,227
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 906,522
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 81,502
7. Liabilities from social insurance (336) 32,584
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,173
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,517
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 135,477
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 48,077
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 87,400
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,547
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,505,653
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 9,544,777
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,817,993
II. Revenues from sales of own products (601) 5,169,081
III. Revenues from sale of services (602, 606) 518,579
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -65,931
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 71,577
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,478
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,768,739
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,837,392
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,864,277
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -26,129
D. Services (účtová group of 51) 1,781,814
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,049,782
E.1. Wages and salaries (521, 522) 766,858
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 250,281
4. Social expenses (527, 528) 32,643
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,802
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 97,509
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 97,509
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 88,891
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72,401
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 776,038
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,982,368
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66,705
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 28
2. Other interest income (662A) 28
XII. Foreign exchange gains (663) 66,677
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 336,976
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 41,824
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 36,179
2. Other expense (562A) 5,645
O. Exchange rate losses (563) 269,038
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 26,114
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -270,271
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 505,767
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 80,694
R.1. Income tax expense current (591, 595) 86,345
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -5,651
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 425,073
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35809400 TIN: 2020282704 VAT number: SK2020282704
 • Registered seat: Saver Manufacturing, 91307, Bratislava
 • Date create: 05 April 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.08.2001Nové sidlo:
   893 Bošáca 913 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kochan 57 Bošáca 913 07
   07.08.2001Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   William Dzurilla Púpavová 28 Bratislava 841 04
   05.04.2001Nové obchodné meno:
   Saver Manufacturing, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ferno Ventures LLC 70 Weil Way Wilmington, Ohio 45177-9371 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   William Dzurilla Púpavová 28 Bratislava 841 04