Create Invoice

Kamila - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Kamila
PIN 35809744
TIN 2020202217
VAT number SK2020202217
Date create 17 April 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Kamila
Pezinská 901/5
90025
Chorvátsky Grob
Financial information
Sales and income 261 905 €
Profit -129 777 €
Capital 683 544 €
Own capital -691 496 €
Contact Information
Email hotel@kamila.sk
Website http://www.kamila.sk
Phone(s) +421245943611
Mobile phone(s) +421911175457, +421911175436, +421911175430
Fax(es) 0245943631
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 652,705
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 598,428
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 71,501
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 71,501
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 526,927
A.II.1. Land (031) - /092A/ 12,208
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 267,152
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,903
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 237,590
9. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097) +/- 098 4,074
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,318
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 7,791
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,791
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 46,744
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 39,347
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,347
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,256
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,141
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 783
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 499
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 284
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) -1,041
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) -1,041
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 652,705
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -821,363
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 560,977
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 560,977
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 80,622
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 80,622
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,333,185
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,333,185
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,777
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,474,175
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 855
9. Liabilities from social fund (472) 339
12. Deferred tax liability (481A) 516
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,472,805
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 905,780
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 905,780
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 516,997
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,249
7. Liabilities from social insurance (336) 6,363
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,809
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,607
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 515
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 515
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) -107
C.1. Accrued expenses long-term (383A) -107
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 261,904
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 261,905
II. Revenues from sales of own products (601) 1,928
III. Revenues from sale of services (602, 606) 256,995
V. Activation (účtová a group of 62) 2,982
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 388,900
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 177,493
D. Services (účtová group of 51) 98,374
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 71,949
E.1. Wages and salaries (521, 522) 50,921
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 17,922
4. Social expenses (527, 528) 3,106
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,546
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 37,352
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 37,352
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,186
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -126,995
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13,962
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,822
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,822
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,822
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -128,817
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -129,777
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35809744 TIN: 2020202217 VAT number: SK2020202217
 • Registered seat: Kamila, Pezinská 901/5, 90025, Chorvátsky Grob
 • Date create: 17 April 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dr. Slavomír Magál predseda Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25 21.07.2007
  Dušan Lubas člen Bobrov 363 Bobrov 029 42 20.02.2013
  Ing. Ján Magál člen Sklenárova 1361/14 Bratislava 821 09 28.07.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Magál - člen Sklenárova 1361/14 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.07.2014
   07.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Adam Polakovič - člen predstavenstva Nám. 1. mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 20.02.2013
   12.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Dušan Lubas - člen predstavenstva Bobrov 363 Bobrov 029 42 Vznik funkcie: 20.02.2013
   Adam Polakovič - člen predstavenstva Nám. 1. mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 20.02.2013
   11.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Magál - člen predstavenstva Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   PhDr. Ján Svoboda Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   21.07.2007Nové sidlo:
   Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   budovanie golfových ihrísk v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   neverejná osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
   prenájom hnuteľného majetku
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Slavomír Magál - predseda predstavenstva Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   Mgr. Martin Magál - člen predstavenstva Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   PhDr. Ján Svoboda Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   20.07.2007Zrušené sidlo:
   Čierna Voda 611 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Slavomír Magál - predseda predstavenstva Heydukova 9 Bratislava 811 08
   Mgr. Martin Magál - člen predstavenstva Heydukova 9 Bratislava 811 08
   Ján Svoboda Svätuša 329 Podhájska 941 48
   27.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ján Svoboda Svätuša 329 Podhájska 941 48
   26.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Magálová - člen predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09
   17.04.2001Nové obchodné meno:
   Kamila, a.s.
   Nové sidlo:
   Čierna Voda 611 Chorvátsky Grob 900 25
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   prevádzkovanie pohostinských zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry (rozhodca, tréner)
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   zmenárne
   prevádzkovanie a údržba golfového areálu
   prenájom a predaj športových potrieb
   poriadanie školení a kurzov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Slavomír Magál - predseda predstavenstva Heydukova 9 Bratislava 811 08
   Mgr. Martin Magál - člen predstavenstva Heydukova 9 Bratislava 811 08
   Daniela Magálová - člen predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09