Create Invoice

B 6 Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 02.11.2015
Basic information
Business name B 6 Slovakia
PIN 35810742
TIN 2020283001
VAT number SK2020283001
Date create 30 April 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B 6 Slovakia
Gemerská cesta 1
98401
Lučenec
Financial information
Sales and income 2 339 424 €
Profit 136 114 €
Contact Information
Email b6@b6.sk
Phone(s) 0474330736, 0474330766, 0474330725, 0474330726, 0907484528
Mobile phone(s) 0907484528
Fax(es) 0474330736
Date of updating data: 02.11.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,129,236
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 323,859
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 323,859
A.II.1. Land (031) - /092A/ 963
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 190,029
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 132,867
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 800,027
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 282,310
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 271,286
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,423
3. Products (123) - /194/ 5,601
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 35,584
8. Deferred tax asset (481A) 35,584
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 355,036
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 197,136
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,742
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,394
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 150,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,900
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 127,097
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 69
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 127,028
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,350
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1,964
3. Accrued income long-term (385A) 3,386
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,129,236
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 954,467
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 149,373
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 149,373
A.III. Other capital funds (413) 429,994
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 14,937
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 14,937
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 224,049
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 224,049
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 136,114
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,769
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 482
9. Liabilities from social fund (472) 482
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 161,998
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 86,135
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,921
1.b. Trade payables under the proportionate participation in addition to the liabilities to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,214
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 25,721
7. Liabilities from social insurance (336) 15,028
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,614
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,500
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 12,289
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 12,289
Date of updating data: 02.11.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,293,433
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,339,424
II. Revenues from sales of own products (601) 2,256,674
III. Revenues from sale of services (602, 606) 36,760
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -17,552
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 48,025
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,517
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,174,786
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 857,508
D. Services (účtová group of 51) 700,950
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 473,966
E.1. Wages and salaries (521, 522) 342,602
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 118,663
4. Social expenses (527, 528) 12,701
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,884
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 104,592
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 104,592
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 19,346
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,540
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 164,638
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 717,424
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,985
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,985
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1,985
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 337
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 11
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 11
O. Exchange rate losses (563) 42
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 284
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,648
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 166,286
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 30,172
R.1. Income tax expense current (591, 595) 30,172
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 136,114
Date of updating data: 02.11.2015
Date of updating data: 02.11.2015
 • PIN :35810742 TIN: 2020283001 VAT number: SK2020283001
 • Registered seat: B 6 Slovakia, Gemerská cesta 1, 98401, Lučenec
 • Date create: 30 April 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.08.2001Nové sidlo:
   Gemerská cesta 1 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   Brian Stenbro Baštová 7 Bratislava
   30.04.2001Nové obchodné meno:
   B 6 Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   B 6 A/S Taransvej 33 Saeby 9300 Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ