Create Invoice

SBS KONDOR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SBS KONDOR
PIN 35812150
Date create 16 May 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SBS KONDOR
Lietavská 13
85106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35812150
 • Registered seat: SBS KONDOR, Lietavská 13, 85106, Bratislava
 • Date create: 16 May 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ladislav Semerský Lietavská 13 Bratislava 851 06 16.05.2001
  Štefan Kočiš Toryská 5 Bratislava 821 07 16.05.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ladislav Semerský 8 898 € (66.7%) Lietavská 13 Bratislava 851 06
  Štefan Kočiš 4 449 € (33.3%) Toryská 5 Bratislava 821 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Špálek Rajecká 3 Bratislava 821 07
   09.10.2014Nové sidlo:
   Lietavská 13 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Semerský Lietavská 13 Bratislava 851 06
   08.10.2014Zrušené sidlo:
   Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Semerský Lietavská 13 Bratislava 851 06
   Juliana Špáleková Rajecká 3 Bratislava 821 07
   30.11.2006Zrušeny predmety činnosti:
   a) Strážna služba 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana prepravy majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 8. prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby, 9. vypracúvanie plánu ochrany, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
   16.05.2001Nové obchodné meno:
   SBS KONDOR spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) Strážna služba 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana prepravy majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 8. prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby, 9. vypracúvanie plánu ochrany, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
   Noví spoločníci:
   Štefan Kočiš Toryská 5 Bratislava 821 07
   Ing. Ladislav Semerský Lietavská 13 Bratislava 851 06
   Juliana Špáleková Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Semerský Lietavská 13 Bratislava 851 06
   Štefan Kočiš Toryská 5 Bratislava 821 07
   Marian Špálek Rajecká 3 Bratislava 821 07