Create Invoice

EM CARD - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EM CARD
PIN 35812401
TIN 2020236537
VAT number SK2020236537
Date create 22 May 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EM CARD
Alexandra Rudnaya 21
01001
Bratislava
Financial information
Sales and income 440 261 €
Profit 17 803 €
Capital 275 188 €
Own capital 118 123 €
Contact Information
Email emcard@emcard.sk
Phone(s) 0417001350
Fax(es) 0417635702
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 351,981
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 120,940
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 120,940
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,640
4. Loans to affiliated entities (066A) - /096A/ 114,300
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 231,041
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 209,972
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 120,799
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,799
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,673
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65,500
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 21,069
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 463
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 20,606
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 351,981
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,926
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 78,283
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 78,283
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,803
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 216,055
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 216,055
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 216,055
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 216,055
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 440,261
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 440,261
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 309,715
III. Revenues from sale of services (602, 606) 130,546
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,748
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 292,501
D. Services (účtová group of 51) 117,208
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,780
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,259
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,513
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,552
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,760
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3,594
2. Other interest income (662A) 3,594
XII. Foreign exchange gains (663) 166
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,548
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 6,000
2. Other expense (562A) 6,000
O. Exchange rate losses (563) 687
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 861
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,788
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,725
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,922
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,922
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,803
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35812401 TIN: 2020236537 VAT number: SK2020236537
 • Registered seat: EM CARD, Alexandra Rudnaya 21, 01001, Bratislava
 • Date create: 22 May 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.01.2004Nové sidlo:
   Alexandra Rudnaya 21 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Heglas - predseda predstavenstva Platanova 14 Žilina Vznik funkcie: 22.05.2001
   Ing. Vladimír Mikuš - podpredseda predstavenstva Platanova 18 Žilina Vznik funkcie: 07.07.2003
   Ing. Branislav Jurčišin - člen predstavenstva Mošovského 11 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.2003
   21.01.2004Zrušené sidlo:
   Skalická cesta 17 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Heglas - člen predstavenstva Platanova 14 Žilina
   Ing. Stanislav Lupták - predseda predstavenstva Topoľčianska 25 Bratislava
   Ing. Jozef Sedmák - člen predstavenstva Haanova 20 Bratislava
   22.05.2001Nové obchodné meno:
   EM CARD a.s.
   Nové sidlo:
   Skalická cesta 17 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Heglas - člen predstavenstva Platanova 14 Žilina
   Ing. Stanislav Lupták - predseda predstavenstva Topoľčianska 25 Bratislava
   Ing. Jozef Sedmák - člen predstavenstva Haanova 20 Bratislava