Create Invoice

Blaženkin dvor - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Blaženkin dvor
PIN 35812869
TIN 2020283243
VAT number SK2020283243
Date create 29 May 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Blaženkin dvor
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Profit -3 575 €
Contact Information
Email machacova@danubia.sk
Phone(s) 0915570600
Mobile phone(s) 0915570600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 15,102
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,102
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 14,430
8. Deferred tax asset (481A) 14,430
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 206
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 206
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 466
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 14
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 452
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 15,102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,553
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 92,296
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 92,296
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,222
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,222
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -88,390
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -88,390
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,575
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,549
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 13,549
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 7,478
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,080
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,111
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,325
D. Services (účtová group of 51) 1,032
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,293
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,325
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,032
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 290
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 208
2. Other expense (562A) 208
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 82
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -290
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,615
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,575
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35812869 TIN: 2020283243 VAT number: SK2020283243
 • Registered seat: Blaženkin dvor, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Date create: 29 May 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Juraj Ondriš predseda Kunerádska 1588/19 Bratislava 841 03 09.03.2011
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 1588/19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 09.03.2011
   21.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Mareková - predsedníčka P. Pazmáňa 63/6 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 24.09.2009
   09.10.2009Nové obchodné meno:
   Blaženkin dvor, a. s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Mareková - predsedníčka P. Pazmáňa 63/6 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 24.09.2009
   08.10.2009Zrušené obchodné meno:
   I - trade, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Osuská - predsedníčka predstavenstva Poľná 8 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 15.10.2008
   Ing. Marián Stančík - člen predstavenstva Hálova 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.10.2008
   23.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Osuská - predsedníčka predstavenstva Poľná 8 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 15.10.2008
   Ing. Marián Stančík - člen predstavenstva Hálova 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.10.2008
   22.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zoltán Antal - člen Majstrovská 2702/3 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 13.06.2008
   Ing. Pavol Páleník - predseda predstavenstva Strelecká 1245/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 29.06.2007
   24.06.2008Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zoltán Antal - člen Majstrovská 2702/3 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 13.06.2008
   23.06.2008Zrušené sidlo:
   Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zoltán Antal - člen Majstrovská 2702/3 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 19.11.2003
   18.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Páleník - predseda predstavenstva Strelecká 1245/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 29.06.2007
   17.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Mihalkovič - predseda Hodálova 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.11.2003
   15.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zoltán Antal - člen Majstrovská 2702/3 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 19.11.2003
   Ing. Pavol Mihalkovič - predseda Hodálova 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.11.2003
   14.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Darina Huttová - predseda Cabanova 2 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 19.11.2003
   Ing. Marcel Ondruš - člen Homolova 12 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 19.11.2003
   21.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   František Wágner - člen Janova Lehota 249 Janova Lehota 966 24 Skončenie funkcie: 27.11.2002
   29.05.2001Nové obchodné meno:
   I - trade, a.s.
   Nové sidlo:
   Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie školení a seminárov
   automatizované spracovanie dát
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky - programového vybavenia a reklamy
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   prevádzkovanie a prenájom programového vybavenia a systémov
   spracovanie grafických návrhov na počítači
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Darina Huttová - predseda Cabanova 2 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 19.11.2003
   Ing. Marcel Ondruš - člen Homolova 12 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 19.11.2003
   František Wágner - člen Janova Lehota 249 Janova Lehota 966 24 Skončenie funkcie: 27.11.2002