Create Invoice

TFR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TFR
PIN 35813326
TIN 2021576535
VAT number SK2021576535
Date create 04 June 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TFR
Tehelná 9
90201
Bratislava
Financial information
Sales and income 945 974 €
Profit 153 380 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,751,805
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,598,441
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,598,441
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 597,166
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,001,275
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152,773
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 42,917
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 29,766
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,766
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,151
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 109,856
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 706
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 109,150
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 591
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 591
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,751,805
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,380
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 25,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 25,000
A.II. Share premium (412) 2,500
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,500
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,380
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,568,425
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 184,105
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 184,105
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 3,019,217
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 15,103
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 15,096
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,096
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 350,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 104,167
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 945,974
II. Revenues from sales of own products (601) 104,167
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 841,807
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 609,945
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,289
D. Services (účtová group of 51) 179,158
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,352
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,000
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 352
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,355
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 416,976
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 416,976
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,815
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 336,029
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -77,280
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 60
2. Other interest income (662A) 60
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 139,410
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 135,532
2. Other expense (562A) 135,532
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,878
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -139,350
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 196,679
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 43,299
R.1. Income tax expense current (591, 595) 43,299
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 153,380
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35813326 TIN: 2021576535 VAT number: SK2021576535
 • Registered seat: TFR, Tehelná 9, 90201, Bratislava
 • Date create: 04 June 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01 22.10.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.10.2014Nové sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.10.2014
   27.10.2014Zrušené sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Lužáková - predseda predstavenstva Na hlinách 6966/36 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 09.11.2010
   19.07.2014Nové sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   18.07.2014Zrušené sidlo:
   Račianska 109/B Bratislava 831 02
   22.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu ustanovenom v § 7 ods. 1 zákona - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   16.12.2010Nové predmety činnosti:
   elektroenergetika v rozsahu podnikania: výroba elektriny a dodávka elektriny
   09.11.2010Nové obchodné meno:
   TFR a. s.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/B Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom televíznej techniky
   výroba a predaj audiovizuálnych programov
   výroba a predaj audiovizuálnych nosičov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   reklamná činnosť
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu ustanovenom v § 7 ods. 1 zákona - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Katarína Lužáková - predseda predstavenstva Na hlinách 6966/36 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 09.11.2010