Create Invoice

KOMANDOR Slovensko - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KOMANDOR Slovensko
PIN 35813415
TIN 2020236823
VAT number SK2020236823
Date create 17 May 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat KOMANDOR Slovensko
Masarykova 22
08001
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 840 220 €
Profit 236 627 €
Capital 4 026 802 €
Own capital -462 677 €
Contact Information
Phone(s) 0243200800, 0249200812
Fax(es) 0243200801
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,253,996
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 297,383
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,284
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,284
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 296,099
A.II.1. Land (031) - /092A/ 202,257
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,564
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 91,278
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,950,259
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 126,113
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99,579
3. Products (123) - /194/ 17,264
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,270
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 633,226
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 32,742
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,742
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 528,796
8. Deferred tax asset (481A) 71,688
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,152,168
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,032,815
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,032,815
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 119,353
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 38,752
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,125
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 27,627
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,354
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,354
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,253,996
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -548,106
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,190
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,190
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -41,639
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -41,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -786,242
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -786,242
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 236,627
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,762,552
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 67,948
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 50,021
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 50,021
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 16,261
9. Liabilities from social fund (472) 1,666
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 2,558
2. Other provisions (459A, 45X) 2,558
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,048,738
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,635,480
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 991,387
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 991,387
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,500
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 31,086
7. Liabilities from social insurance (336) 167,389
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 288,776
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,342
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 7,628
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,628
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 39,550
3. Deferred revenue long-term (384A) 39,550
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,839,044
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,840,220
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) -2,442
II. Revenues from sales of own products (601) 1,002,475
III. Revenues from sale of services (602, 606) 106,390
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 1,175
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,676,146
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56,476
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,627,758
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 38,432
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 697,171
D. Services (účtová group of 51) 377,326
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 358,439
E.1. Wages and salaries (521, 522) 257,355
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 91,289
4. Social expenses (527, 528) 9,795
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 24,720
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 84,505
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 84,505
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,504,685
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 145,229
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 397,251
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 212,462
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,331
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1
XII. Foreign exchange gains (663) -1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,516
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 36,250
2. Other expense (562A) 36,250
O. Exchange rate losses (563) 210
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,056
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,517
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,945
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -64,682
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -64,682
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 236,627
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35813415 TIN: 2020236823 VAT number: SK2020236823
 • Registered seat: KOMANDOR Slovensko, Masarykova 22, 08001, Bratislava
 • Date create: 17 May 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.09.2014Nové sidlo:
   Masarykova 22 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Wagnerová - predseda Plzenská 7 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.09.2014
   23.09.2014Zrušené sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Gelien - predseda predstavenstva Novomeského 517/2 Žiar nad Hronom 965 01 Vznik funkcie: 20.06.2012
   03.07.2012Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Gelien - predseda predstavenstva Novomeského 517/2 Žiar nad Hronom 965 01 Vznik funkcie: 20.06.2012
   02.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Wagner - predseda predstavenstva Plzenská 17/7 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 03.11.2011
   14.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Roman Wagner - predseda predstavenstva Plzenská 17/7 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 03.11.2011
   13.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Karin Hronská - člen Björnsonova 12/3046 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.06.2006
   Roman Wagner - predseda predstavenstva Plzenská 17/7 Bratislava - Nové Mesto 831 03 Vznik funkcie: 30.12.2005
   Katarína Wagnerová - člen predstavenstva Plzenská 17/7 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.2005
   30.10.2008Nové predmety činnosti:
   stolárstvo - výroba nábytku
   01.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Karin Hronská - člen Björnsonova 12/3046 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.06.2006
   31.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dobrovodský - člen predstavenstva Romanova 29/1679 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 30.12.2005
   30.12.2005Nové obchodné meno:
   KOMANDOR Slovensko a.s.
   Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov
   reklamná a propagačná činnosť
   montáž sadrokartónu
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dobrovodský - člen predstavenstva Romanova 29/1679 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 30.12.2005
   Roman Wagner - predseda predstavenstva Plzenská 17/7 Bratislava - Nové Mesto 831 03 Vznik funkcie: 30.12.2005
   Katarína Wagnerová - člen predstavenstva Plzenská 17/7 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.2005