Create Invoice

FACTOFIN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FACTOFIN
PIN 35813431
TIN 2020283650
VAT number SK2020283650
Date create 05 June 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat FACTOFIN
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 9 600 €
Profit 5 162 €
Contact Information
Phone(s) 0910941723
Mobile phone(s) 0910941723
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,242,249
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,962,649
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 42,392
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,399
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 40,993
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,920,257
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,920,257
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 279,493
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 279,130
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 97,480
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,480
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 136,949
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44,701
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 363
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 363
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 107
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 107
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,242,249
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,212,113
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 929,430
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 929,430
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 31,670
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 31,670
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 2,154,493
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 334,027
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 1,820,466
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 91,358
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 93,512
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -2,154
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,162
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,136
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 30,136
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 22,678
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,678
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,600
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 9,600
III. Revenues from sale of services (602, 606) 9,600
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,344
D. Services (účtová group of 51) 3,331
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,256
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,269
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 130
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -130
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,126
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Income tax expense current (591, 595) 964
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,162
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35813431 TIN: 2020283650 VAT number: SK2020283650
 • Registered seat: FACTOFIN, Bajkalská 22, 82109, Bratislava
 • Date create: 05 June 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava 821 02 23.08.2001
  Mgr. Marek Sakál Jeséniova 6/b Bratislava 831 01 22.02.2002
  Ing. Patrícia Sáriová predseda Podhájska 11 Blatné 900 82 10.05.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Sakál Jeséniova 6/b Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 22.02.2002
   Ing. Patrícia Sáriová - predseda predstavenstva Podhájska 11 Blatné 900 82 Vznik funkcie: 10.05.2013
   21.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Guspan - predseda predstavenstva Bartoškova 10 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.05.2003
   Mgr. Marek Sakál Bebravská 28 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.02.2002
   18.06.2003Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Guspan - predseda predstavenstva Bartoškova 10 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.05.2003
   17.06.2003Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30/a Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Guspan Bartoškova 10 Bratislava 831 04
   20.09.2002Nové obchodné meno:
   FACTOFIN, a. s.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 30/a Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   vedenie účtovnej evidencie (inkaso)
   leasingová činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu a reklamy
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov a školení
   prenájom nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Marek Sakál Bebravská 28 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.02.2002
   19.09.2002Zrušené obchodné meno:
   VOBT plus, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu
   výroba a predaj kŕmnych zmesí
   nákup a predaj osív a priemyselných hnojív (okrem jedov a žieravín)
   prenájom poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy, prieskum trhu
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   organizovanie kurzov a školení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 22.02.2002
   23.08.2001Nové obchodné meno:
   VOBT plus, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy, prieskum trhu
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   organizovanie kurzov a školení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 22.02.2002
   Ing. Daniel Guspan Bartoškova 10 Bratislava 831 04
   22.08.2001Zrušené obchodné meno:
   Poľnonákup L, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Michalec Hálova 17 Bratislava
   Ing. Milan Minarovič Veterná 35 Trnava
   Lubomír Zezula Osuského 3a Bratislava
   05.06.2001Nové obchodné meno:
   Poľnonákup L, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 27 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu
   výroba a predaj kŕmnych zmesí
   nákup a predaj osív a priemyselných hnojív (okrem jedov a žieravín)
   prenájom poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Michalec Hálova 17 Bratislava
   Ing. Milan Minarovič Veterná 35 Trnava
   Lubomír Zezula Osuského 3a Bratislava