Create Invoice

BAM - EKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BAM - EKO
PIN 35815272
TIN 2020236669
VAT number SK2020236669
Date create 27 June 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BAM - EKO
Hálkova 11
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 7 929 657 €
Profit 58 235 €
Capital 5 018 914 €
Own capital 1 338 987 €
Contact Information
Phone(s) 0252637848, 0254432537, 0255410039, 0262411533, 0326401793, 0327431624, 0337729756, 0455331520, 0474
Fax(es) 0244451767
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,212,418
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,066,356
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,066,356
A.II.1. Land (031) - /092A/ 214,484
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,062,718
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 95,821
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,693,333
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,081,184
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,634,774
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 268,029
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,366,745
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 2,373
8. Deferred tax asset (481A) 2,373
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 364,848
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 227,885
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 227,885
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 54,601
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 386
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 81,976
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 79,189
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 41,182
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 38,007
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 64,878
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 142
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 64,736
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,212,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,397,222
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 99,586
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 99,586
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 19,917
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 19,917
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,219,484
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,219,484
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,235
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,804,827
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,591
9. Liabilities from social fund (472) 1,591
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 1,810
2. Other provisions (459A, 45X) 1,810
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 592,362
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,982,294
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,122,216
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,122,216
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 86,515
7. Liabilities from social insurance (336) 54,306
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 180,859
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 538,398
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 29,657
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 28,157
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,197,113
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 10,369
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 7,369
4. Deferred income short-term (384A) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 7,880,817
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 7,929,657
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 7,738,289
III. Revenues from sale of services (602, 606) 142,528
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 10,937
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,903
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,721,713
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3,760,924
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 391,416
D. Services (účtová group of 51) 1,513,769
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,838,356
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,316,325
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 457,058
4. Social expenses (527, 528) 64,973
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 26,984
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 150,120
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 150,120
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,504
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 48
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,592
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 207,944
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,214,708
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,303
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,153
2. Other interest income (662A) 1,153
XII. Foreign exchange gains (663) 3
XIV. Other income from financial activities (668) 1,147
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118,488
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 50,231
2. Other expense (562A) 50,231
O. Exchange rate losses (563) 6,660
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 61,597
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -116,185
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,759
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 33,524
R.1. Income tax expense current (591, 595) 34,008
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -484
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35815272 TIN: 2020236669 VAT number: SK2020236669
 • Registered seat: BAM - EKO, Hálkova 11, 83103, Bratislava
 • Date create: 27 June 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Pavol Kormúth predseda Sokolská 18 Bratislava 811 04 17.12.2009
  Daniel Petruška člen Nemčíkova 5 Bratislava 841 01 17.12.2009
  František Kormúth člen Homolová 17 Bratislava 841 01 17.12.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.02.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   19.02.2014Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   12.02.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné služby
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Kormúth - predseda predstavenstva Sokolská 18 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.12.2009
   Daniel Petruška - člen Nemčíkova 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.12.2009
   František Kormúth - člen Homolová 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.12.2009
   11.02.2010Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Kormúth - predseda predstavenstva Sokolská 18 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001
   Daniel Petruška - člen Nemčíkova 5 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001
   František Kormúth - člen Z. Baru 4 Ostrava Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Homolová 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001
   05.12.2007Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
   marketing
   04.12.2007Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   25.12.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   26.02.2004Nové obchodné meno:
   BAM - EKO a.s.
   Nové predmety činnosti:
   obchod, veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prevádzkovanie spoločného stravovania
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   25.02.2004Zrušené obchodné meno:
   BAMEKO a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie spoločného stravovania
   veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   14.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Pavol Kormúth - predseda predstavenstva Sokolská 18 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001
   Daniel Petruška - člen Nemčíkova 5 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001
   František Kormúth - člen Z. Baru 4 Ostrava Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Homolová 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001
   13.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Kormúth - predseda predstavenstva Sokolská 18 Bratislava
   Daniel Petruška - člen Nemčíkova 5 Bratislava
   František Kormúth - člen Z. Baru 4 Ostrava Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Homolová 17 Bratislava
   27.06.2001Nové obchodné meno:
   BAMEKO a.s.
   Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie spoločného stravovania
   veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Kormúth - predseda predstavenstva Sokolská 18 Bratislava
   Daniel Petruška - člen Nemčíkova 5 Bratislava
   František Kormúth - člen Z. Baru 4 Ostrava Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Homolová 17 Bratislava