Create Invoice

CPI Retails FOUR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CPI Retails FOUR
PIN 35817160
TIN 2021584796
VAT number SK2021584796
Date create 27 July 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CPI Retails FOUR
Dončova 27
03401
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 593 758 €
Profit 274 358 €
Capital 16 457 272 €
Own capital 739 807 €
Contact Information
Email m.kurka@cpi.cz
Phone(s) 0444304814
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 16,328,045
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 15,783,241
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 61,275
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 61,275
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 15,721,966
A.II.1. Land (031) - /092A/ 3,740,375
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 11,956,673
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 9,742
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 15,176
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 500,347
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 92,242
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 89,832
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,832
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 2,410
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 408,105
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 110
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 407,995
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 44,457
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 7,245
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,475
4. Accrued income short-term (385A) 35,737
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 16,328,045
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,014,165
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 66,388
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 66,388
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 660,141
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,491,406
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -831,265
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 274,358
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,314,493
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,055,009
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 3,885,000
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 61,295
12. Deferred tax liability (481A) 108,714
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 9,398,799
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,087,511
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 87,196
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,196
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 974,164
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,151
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 18,495
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,495
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 754,679
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) -613
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) -613
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,593,758
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,592,528
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,230
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 586,299
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 17,410
D. Services (účtová group of 51) 257,485
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 45,530
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 260,487
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 260,487
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -243
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,630
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,007,459
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,317,633
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 717
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 434
2. Other interest income (662A) 434
XII. Foreign exchange gains (663) 283
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 639,200
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 635,926
2. Other expense (562A) 635,926
O. Exchange rate losses (563) 1,129
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,145
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -638,483
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 368,976
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 94,618
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,888
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 91,730
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 274,358
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35817160 TIN: 2021584796 VAT number: SK2021584796
 • Registered seat: CPI Retails FOUR, Dončova 27, 03401, Bratislava
 • Date create: 27 July 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.05.2012Nové obchodné meno:
   CPI Retails FOUR, a. s.
   Nové sidlo:
   Dončova 27 Ružomberok 034 01
   30.04.2012Zrušené obchodné meno:
   BAYTON SR a.s.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 23 Bratislava 851 01
   09.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Hladík Turkova 1341 Nový Bydžov 504 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.07.2009
   08.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Voříšek - člen Na Okrouhlíku 1558/41 Praha 8 182 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.10.2007
   04.12.2007Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Vít Urbanec - predseda Jakubská 649/8 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.10.2007
   Ing. Jan Vrba - člen Podhrad 124 Cheb 350 02 Česká republika Vznik funkcie: 22.10.2007
   Ing. Tomáš Voříšek - člen Na Okrouhlíku 1558/41 Praha 8 182 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.10.2007
   03.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kessler - predseda predstavenstva Kloboukova 2192/2 Praha 4 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.05.2004
   Miroslav Murčo - člen predstavenstva Jána Smreka 16 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.05.2004
   JUDr. Ilona Zelenková - podpredseda predstavenstva Strážnická 403 Praha 8 180 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.05.2004
   15.09.2004Nové sidlo:
   Vranovská 23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Kessler - predseda predstavenstva Kloboukova 2192/2 Praha 4 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.05.2004
   Miroslav Murčo - člen predstavenstva Jána Smreka 16 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.05.2004
   JUDr. Ilona Zelenková - podpredseda predstavenstva Strážnická 403 Praha 8 180 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.05.2004
   14.09.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 60 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10
   Miroslava Kalná - člen Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Rudolf Gottfried Rock - podpredseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10
   27.07.2001Nové obchodné meno:
   BAYTON SR a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 60 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie výstav - výstavnícka činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10
   Miroslava Kalná - člen Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Rudolf Gottfried Rock - podpredseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10