Create Invoice

Sensus Metering Systems /Slovak Republic Holdings/ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Sensus Metering Systems /Slovak Republic Holdings/
PIN 35817887
TIN 2021587931
VAT number SK2021587931
Date create 08 August 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Sensus Metering Systems /Slovak Republic Holdings/
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
91601
Bratislava
Financial information
Sales and income 25 798 738 €
Profit 1 018 073 €
Capital 8 380 231 €
Own capital 3 701 213 €
Contact Information
Phone(s) 0327752256, 0327752244, 52444080
Fax(es) 0327764110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 8,388,797
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 897,507
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 14,147
2. Software (013) - /073, 091A/ 14,147
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 883,360
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 156,690
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 726,670
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,423,085
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,685,352
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,087,859
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 150,303
3. Products (123) - /194/ 152,416
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 294,774
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 87,984
8. Deferred tax asset (481A) 87,984
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,291,370
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 3,285,945
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,285,945
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 1,916,706
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88,646
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 358,379
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,869
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 352,510
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 68,205
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 68,205
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 8,388,797
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,209,285
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,620,160
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,620,160
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 217,372
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 217,372
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,353,680
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,353,680
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,018,073
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,179,512
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 12,314
9. Liabilities from social fund (472) 12,314
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 391,882
2. Other provisions (459A, 45X) 391,882
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,415,376
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,101,440
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,101,440
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 187,675
7. Liabilities from social insurance (336) 113,883
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,157
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 221
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 359,940
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 216,908
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 143,032
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 22,491,591
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 25,798,738
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 4,510,140
II. Revenues from sales of own products (601) 17,347,337
III. Revenues from sale of services (602, 606) 609,114
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -53,200
V. Activation (účtová a group of 62) 23,570
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,795,828
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 565,949
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,443,642
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3,173,177
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 11,676,196
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -9,043
D. Services (účtová group of 51) 2,591,560
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 4,304,152
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,126,516
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,035,128
4. Social expenses (527, 528) 142,508
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 11,032
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 165,947
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 165,947
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,329,604
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -110,559
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 311,576
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,355,096
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,005,071
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,646
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 12,614
2. Other interest income (662A) 12,614
XII. Foreign exchange gains (663) 4,026
XIV. Other income from financial activities (668) 6
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,942
O. Exchange rate losses (563) 5,234
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 20,708
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,296
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,345,800
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 327,727
R.1. Income tax expense current (591, 595) 345,624
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -17,897
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,018,073
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35817887 TIN: 2021587931 VAT number: SK2021587931
 • Registered seat: Sensus Metering Systems /Slovak Republic Holdings/, nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Bratislava
 • Date create: 08 August 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.06.2004Nové obchodné meno:
   Sensus Metering Systems /Slovak Republic Holdings/ a.s.
   Nové sidlo:
   nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jonathan F. Boucher - predseda 33 Taylor Lane Harrison, NY 10528 USA Vznik funkcie: 09.12.2003
   Douglas J. Zych - člen 172 Field Point Road, #4 Greenwich, CT 06830 USA Vznik funkcie: 09.12.2003
   Brian Higgins - člen 212 East 47th Street, Apartment 24 A New York, NY 10017 USA Vznik funkcie: 09.12.2003
   01.06.2004Zrušené obchodné meno:
   FREX a.s.
   Zrušené sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Matejková - člen Krušovská 1645/8 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 08.08.2001
   Ing. Ľubomír Repka - člen Pútnická 60 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 08.08.2001
   Ing. Ján Šeliga - predseda Gaštanová 17 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.08.2001
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Denisa Matejková - člen Krušovská 1645/8 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 08.08.2001
   Ing. Ľubomír Repka - člen Pútnická 60 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 08.08.2001
   Ing. Ján Šeliga - predseda Gaštanová 17 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.08.2001
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Matejková - člen Krušovská 1645/8 Topoľčany 955 01
   Ing. Ľubomír Repka - člen Pútnická 60 Bratislava 841 06
   Ing. Ján Šeliga - predseda Čsl. tankistov 131 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 08.08.2001
   08.08.2001Nové obchodné meno:
   FREX a.s.
   Nové sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Denisa Matejková - člen Krušovská 1645/8 Topoľčany 955 01
   Ing. Ľubomír Repka - člen Pútnická 60 Bratislava 841 06
   Ing. Ján Šeliga - predseda Čsl. tankistov 131 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 08.08.2001