Create Invoice

Miller - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Miller
PIN 35818069
TIN 2021588624
VAT number SK2021588624
Date create 13 August 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Miller
Štefanovičova 12
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 153 476 €
Profit 3 386 €
Capital 485 483 €
Own capital 468 483 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 492,160
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 79,623
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 79,623
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 79,623
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 410,273
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 40,245
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 22,800
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,800
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,863
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,582
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 370,028
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 148,191
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 221,837
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,264
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,264
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 492,160
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 471,869
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 404,966
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 404,966
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 15,550
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 15,550
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 47,967
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 47,967
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,386
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,291
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 20,291
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 72
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,219
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 153,490
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 153,476
III. Revenues from sale of services (602, 606) 83,000
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 70,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 476
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,062
D. Services (účtová group of 51) 8,484
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 795
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 74,427
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 74,427
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 58,705
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,651
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,414
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,516
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 14
2. Other interest income (662A) 14
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 79
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,349
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Income tax expense current (591, 595) 963
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,386
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35818069 TIN: 2021588624 VAT number: SK2021588624
 • Registered seat: Miller, Štefanovičova 12, 81104, Bratislava
 • Date create: 13 August 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PhDr. Ing. Michal Suchoba Cintorínska 17 Pezinok 902 03 12.01.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  PhDr. Ing. Michal Suchoba 803 440 € (99.2%) Cintorínska 17 Pezinok 902 03
  Ján Suchoba 6 640 € (0.8%) Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.05.2004Nové obchodné meno:
   Miller s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   požičiavanie motorových vozidiel
   kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
   administratívne a pisárske práce
   organizovanie výstav
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Suchoba Sibírska 17 Bratislava 831 01
   PhDr. Ing. Michal Suchoba Cintorínska 17 Pezinok 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ing. Michal Suchoba Cintorínska 17 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 12.01.2004
   10.05.2004Zrušené obchodné meno:
   Prvá Rentabilná správcovská, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ventúrska 5 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   dekoračné a výpravné práce
   reklamná a propagačná činnosť
   navrhovanie interiérov a grafika
   technicko-organizačné zabezpečenie výroby filmov, TV, audio a video programov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   návrh a realizácia filmovej a divadelnej scény
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   požičiavanie motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
   nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
   prevádzkovanie parkovísk a garážových miest
   kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovaích a rozmnožovacích služieb)
   prevádzkovanie fitness centra, squashu, biliardu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii (sauny, solária, hydromasáže)
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie mobilných telefónov a ich príslušenstva
   upratovacie práce
   maliarske a natieračské práce
   administratívne a pisárske práce
   skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov
   inzertná činnosť
   organizovanie výstav
   Zrušeny spoločníci:
   SCIO, s.r.o. IČO: 35 811 081 Vansovej č. 2 Bratislava 811 03
   Robert Kucharik Budatínska 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Kucharik Budatínska 37 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   11.11.2003Noví spoločníci:
   SCIO, s.r.o. IČO: 35 811 081 Vansovej č. 2 Bratislava 811 03
   Robert Kucharik Budatínska 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Kucharik Budatínska 37 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2001
   10.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Prvá Rentabilná, a.s. IČO: 35 778 601 Ventúrska 5 Bratislava 811 01
   Robert Kucharik Budatínska 37 Bratislava
   Martin Molnár Nové záhrady III 5392/1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Kucharik Budatínska 37 Bratislava
   Martin Molnár Nové záhrady III 5392/1 Bratislava Skončenie funkcie: 24.10.2003
   13.12.2001Noví spoločníci:
   Prvá Rentabilná, a.s. IČO: 35 778 601 Ventúrska 5 Bratislava 811 01
   13.08.2001Nové obchodné meno:
   Prvá Rentabilná správcovská, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 5 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   dekoračné a výpravné práce
   reklamná a propagačná činnosť
   navrhovanie interiérov a grafika
   technicko-organizačné zabezpečenie výroby filmov, TV, audio a video programov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   návrh a realizácia filmovej a divadelnej scény
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   požičiavanie motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
   nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
   prevádzkovanie parkovísk a garážových miest
   kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovaích a rozmnožovacích služieb)
   prevádzkovanie fitness centra, squashu, biliardu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii (sauny, solária, hydromasáže)
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie mobilných telefónov a ich príslušenstva
   upratovacie práce
   maliarske a natieračské práce
   administratívne a pisárske práce
   skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov
   inzertná činnosť
   organizovanie výstav
   Noví spoločníci:
   Robert Kucharik Budatínska 37 Bratislava
   Martin Molnár Nové záhrady III 5392/1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Kucharik Budatínska 37 Bratislava
   Martin Molnár Nové záhrady III 5392/1 Bratislava Skončenie funkcie: 24.10.2003