Create Invoice

CPI Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CPI Slovakia
PIN 35818280
TIN 2021589614
VAT number SK2021589614
Date create 15 August 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CPI Slovakia
Dončova 27
03401
Bratislava
Financial information
Sales and income 132 894 €
Profit -118 754 €
Capital 2 315 945 €
Own capital 1 189 516 €
Contact Information
Phone(s) 0444304814
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,202,521
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,678,100
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,678,100
A.II.1. Land (031) - /092A/ 24,364
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,648,315
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,421
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 524,254
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 84,000
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 84,000
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,000
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 8,497
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,914
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,914
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,515
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 68
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 431,757
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 183,930
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 247,827
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 167
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 167
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,202,521
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,045,566
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,660
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,660
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,124,460
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,125,426
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -966
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -118,754
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,156,955
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 959,629
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 959,629
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 195,826
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 13,298
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,298
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,023
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 181,505
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,500
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 120,829
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 132,894
III. Revenues from sale of services (602, 606) 29,162
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 91,667
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,065
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 204,606
D. Services (účtová group of 51) 59,951
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,054
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 23,164
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 23,164
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 71,798
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 22,760
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,879
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -71,712
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -30,789
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,405
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 246
2. Other interest income (662A) 246
XII. Foreign exchange gains (663) 12,159
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58,483
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 58,377
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 58,377
O. Exchange rate losses (563) 4
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 102
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,078
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -117,790
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Income tax expense current (591, 595) 964
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -118,754
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35818280 TIN: 2021589614 VAT number: SK2021589614
 • Registered seat: CPI Slovakia, Dončova 27, 03401, Bratislava
 • Date create: 15 August 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.04.2006Nové sidlo:
   Dončova 27 Ružomberok 034 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radan Kamenický - člen Zahradní 1439 Nové Město na Moravě 592 31 Česká republika Vznik funkcie: 30.03.2006
   Ing. Zdeněk Havelka - predseda Slámova 462 Prachatice 383 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.03.2006
   04.04.2006Zrušené sidlo:
   Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ondřej Dvořák - predseda Kropáčkova 559/6 Praha 4 149 00 Vznik funkcie: 26.09.2005
   Ing. Zdeněk Havelka - člen Slámova 462 Prachatice 383 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.07.2005
   28.10.2005Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ondřej Dvořák - predseda Kropáčkova 559/6 Praha 4 149 00 Vznik funkcie: 26.09.2005
   27.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Nosko - predseda Malé Tatry 12 Ružomberok 034 01 Vznik funkcie: 22.07.2005
   28.07.2005Nové obchodné meno:
   CPI Slovakia, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Trněný - člen Bellova 16 Brno 623 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.07.2005
   Ivan Nosko - predseda Malé Tatry 12 Ružomberok 034 01 Vznik funkcie: 22.07.2005
   Ing. Zdeněk Havelka - člen Slámova 462 Prachatice 383 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.07.2005
   27.07.2005Zrušené obchodné meno:
   Šaľa Property Development, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Mráziková - predseda predstavenstva Na Močiar 5 Teplička nad Váhom 013 01 Vznik funkcie: 27.08.2004
   Ing. Katarína Rusňáková - podpredseda Rovinka 268 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 15.08.2001
   12.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Daniela Mráziková - predseda predstavenstva Na Močiar 5 Teplička nad Váhom 013 01 Vznik funkcie: 27.08.2004
   11.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Augustín - predseda Sibírska 29 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 15.08.2001
   Daniela Mráziková - člen Na Močiar 5 Teplička nad Váhom 013 01 Vznik funkcie: 27.08.2004
   28.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Štefan Augustín - predseda Sibírska 29 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 15.08.2001
   Daniela Mráziková - člen Na Močiar 5 Teplička nad Váhom 013 01 Vznik funkcie: 27.08.2004
   Ing. Katarína Rusňáková - podpredseda Rovinka 268 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 15.08.2001
   27.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Augustín - predseda Sibírska 29 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.2001
   Ing. Katarína Letkovská - podpredseda 268 Rovinka Vznik funkcie: 15.08.2001
   Ing. Ľubomír Salkovič - člen Plickova 14 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.2001
   28.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Štefan Augustín - predseda Sibírska 29 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.2001
   Ing. Katarína Letkovská - podpredseda 268 Rovinka Vznik funkcie: 15.08.2001
   Ing. Ľubomír Salkovič - člen Plickova 14 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.2001
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Augustín - predseda Sibírska 29 Bratislava
   Ing. Katarína Letkovská - podpredseda 268 Rovinka
   Ing. Ľubomír Salkovič - člen Plickova 14 Bratislava
   15.08.2001Nové obchodné meno:
   Šaľa Property Development, a.s.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   pordenská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Augustín - predseda Sibírska 29 Bratislava
   Ing. Katarína Letkovská - podpredseda 268 Rovinka
   Ing. Ľubomír Salkovič - člen Plickova 14 Bratislava