Create Invoice

Ability Development - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ability Development
Status Destroyed
PIN 35818956
Date create 27 August 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Ability Development
Plynárenská 7/B
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35818956
 • Registered seat: Ability Development, Plynárenská 7/B, 82109, Bratislava
 • Date create: 27 August 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.11.2007Zrušené obchodné meno:
   Ability Development, a.s. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   administratívne a reprografické práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
   poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru a služieb
   inštalácie a oživovanie počítačových káblových rozvodov /mimo telekomunikačných sietí/
   automatizované spracovanie dát
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizačnej techniky
   lektorská činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   viazanie kníh a ich konečné spracovanie, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom
   nákup a predaj motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   inštalácia počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača /hardvér/
   reklamná a propagačná činnosť poskytovaná prostredníctvom elektronického internetového portálu
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektronických strojov a prístrojov pre domácnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Gavura - predseda predstavenstva Malé námestie 28 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 29.09.2006
   Jana Slížová - člen predstavenstva Sklenárova 36 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 29.09.2006
   Miroslav Novák - člen predstavenstva 465 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 29.09.2006
   10.07.2007Nové obchodné meno:
   Ability Development, a.s. - v likvidácii
   09.07.2007Zrušené obchodné meno:
   Ability Development, a.s.
   10.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Gavura - predseda predstavenstva Malé námestie 28 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 29.09.2006
   Jana Slížová - člen predstavenstva Sklenárova 36 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 29.09.2006
   Miroslav Novák - člen predstavenstva 465 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 29.09.2006
   09.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kotuliak - predseda predstavenstva Lachova 16 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.12.2001
   Ing. Jozef Mokrý - člen predstavenstva J.Stanislava 29 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Štefan Petergáč - člen predstavenstva Štefana Králika 21 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.06.2005
   13.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý - člen predstavenstva J.Stanislava 29 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Štefan Petergáč - člen predstavenstva Štefana Králika 21 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.06.2005
   12.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Raučina - člen predstavenstva Čečinová 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.12.2002
   Ing. Roman Roštár - člen predstavenstva Ružová 16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.12.2002
   11.11.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   10.11.2004Zrušené sidlo:
   Landererova 1 Bratislava 811 09
   17.04.2003Nové sidlo:
   Landererova 1 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kotuliak - predseda predstavenstva Lachova 16 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.12.2001
   Ing. Vladimír Raučina - člen predstavenstva Čečinová 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.12.2002
   Ing. Roman Roštár - člen predstavenstva Ružová 16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.12.2002
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Klačan - člen predstavenstva Filiálne nádražie 3037 Bratislava 831 04 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   Ing. Peter Kotuliak - predseda predstavenstva Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Bohuslav Štepán - podpredseda predstavenstva Račianska 115 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   17.12.2001Nové obchodné meno:
   Ability Development, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
   poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru a služieb
   inštalácie a oživovanie počítačových káblových rozvodov /mimo telekomunikačných sietí/
   automatizované spracovanie dát
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizačnej techniky
   lektorská činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   viazanie kníh a ich konečné spracovanie, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom
   nákup a predaj motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   inštalácia počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača /hardvér/
   reklamná a propagačná činnosť poskytovaná prostredníctvom elektronického internetového portálu
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektronických strojov a prístrojov pre domácnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Andrej Klačan - člen predstavenstva Filiálne nádražie 3037 Bratislava 831 04 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   Ing. Peter Kotuliak - predseda predstavenstva Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Bohuslav Štepán - podpredseda predstavenstva Račianska 115 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   16.12.2001Zrušené obchodné meno:
   Gerret, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Erik Kurák Školská 343 Budča 962 33
   Ing. Marek Morgenštern - predseda predstavenstva Trubín 89 Lovčica - Trubín 966 23
   Katarína Štaffenová Malinová 15 Žilina 010 04
   27.08.2001Nové obchodné meno:
   Gerret, a.s.
   Nové sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   administratívne a reprografické práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Erik Kurák Školská 343 Budča 962 33
   Ing. Marek Morgenštern - predseda predstavenstva Trubín 89 Lovčica - Trubín 966 23
   Katarína Štaffenová Malinová 15 Žilina 010 04