Create Invoice

ELNEA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELNEA
PIN 35819171
TIN 2020260374
VAT number SK2020260374
Date create 03 September 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ELNEA
Ivánska cesta 10
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 017 798 €
Profit 6 723 €
Capital 8 722 012 €
Own capital 2 388 876 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421911710238, +421910376266, +421908808242
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 8,355,824
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 7,251,811
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,920,366
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,187,765
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 630,299
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 60,645
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 41,657
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 5,331,445
5. Borrowings under the proportionate participation in addition to affiliated entities (066A) - /096A/ 5,331,445
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,088,196
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 4,688
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,688
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,187,326
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 434,448
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 434,448
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,193
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 750,685
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) -236,770
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) -237,334
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -237,334
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 564
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 132,952
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 105,742
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 27,210
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,817
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,797
4. Accrued income short-term (385A) 10,020
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 8,355,824
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,395,599
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,356,768
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,356,768
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,416
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,416
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 29,692
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 51,638
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -21,946
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,723
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,959,975
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,456,640
9. Liabilities from social fund (472) -994
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 3,456,437
12. Deferred tax liability (481A) 1,197
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,683,111
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 813,796
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 613,477
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 613,477
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 183,172
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,866
7. Liabilities from social insurance (336) 2,178
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,044
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,059
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,428
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,428
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 250
4. Deferred income short-term (384A) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,099,950
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,017,798
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,000
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,006,103
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,695
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,035,666
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 129,891
D. Services (účtová group of 51) 676,375
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 73,520
E.1. Wages and salaries (521, 522) 50,992
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 19,061
4. Social expenses (527, 528) 3,467
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 32,946
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 120,033
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 120,033
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,901
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,868
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 202,837
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82,153
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 47,830
2. Other interest income (662A) 47,830
XIV. Other income from financial activities (668) 34,323
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,968
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 51,201
2. Other expense (562A) 51,201
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 767
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 30,185
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,317
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,594
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,594
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,723
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35819171 TIN: 2020260374 VAT number: SK2020260374
 • Registered seat: ELNEA, Ivánska cesta 10, 82104, Bratislava
 • Date create: 03 September 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Roman Trebichavský predseda Sklenárova 24 Bratislava 821 09 05.12.2006
  Martin Trebichavský člen Pod Rovnicami 3245/21 Bratislava 841 04 05.12.2006
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.06.2015Nové sidlo:
   Ivánska cesta 10 Bratislava 821 04
   01.06.2015Zrušené sidlo:
   Kopčianska 82/E Bratislava 851 01
   25.06.2009Nové sidlo:
   Kopčianska 82/E Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Trebichavský - člen predstavenstva Pod Rovnicami 3245/21 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.2006
   24.06.2009Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Trebichavský - člen predstavenstva Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.12.2006
   08.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Trebichavský - predseda predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 05.12.2006
   Ing. Martin Trebichavský - člen predstavenstva Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.12.2006
   07.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič - člen predstavenstva Mudroňova 52 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.01.2003
   Ing. Roman Trebichavský - predseda predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.01.2003
   18.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Trebichavský - predseda predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.01.2003
   17.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Trebichovský - predseda predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.01.2003
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič - člen predstavenstva Mudroňova 52 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.01.2003
   Ing. Roman Trebichovský - predseda predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.01.2003
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič - člen predstavenstva Tekovská 15 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 15.01.2003
   Roman Jakubovič - člen predstavenstva Šustekova 3 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 15.01.2003
   Ing. Roman Trebichavský - predseda predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 15.01.2003
   03.09.2001Nové obchodné meno:
   ELNEA, a.s.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing priemyselného, spotrebného tovaru, strojov a prístrojov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním osobitných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Jakubovič - člen predstavenstva Tekovská 15 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 15.01.2003
   Roman Jakubovič - člen predstavenstva Šustekova 3 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 15.01.2003
   Ing. Roman Trebichavský - predseda predstavenstva Sklenárova 24 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 15.01.2003