Create Invoice

Mliekoservis Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Mliekoservis Slovakia
PIN 35820667
TIN 2020284728
VAT number SK2020284728
Date create 25 September 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Mliekoservis Slovakia
T. G. Masaryka 8580
96001
Bratislava
Financial information
Sales and income 764 452 €
Profit -29 735 €
Capital 9 933 319 €
Own capital 4 883 156 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 10,462,043
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 804,970
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 784,970
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 8,000
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,866
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 481,437
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 291,667
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 20,000
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,657,073
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 371,146
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 85,796
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 774
3. Products (123) - /194/ 179,500
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 53,001
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 52,075
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 8,818,145
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 8,818,145
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,818,145
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 16,504
6. Social security (336) - /391A/ 202
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,302
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 451,278
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 450,205
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,073
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 10,462,043
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,853,421
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,168,061
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,168,061
A.III. Other capital funds (413) 3,209,025
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 97,734
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 97,734
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,591,664
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,201,930
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -11,793,594
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,735
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,608,622
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,077,867
9. Liabilities from social fund (472) 90
12. Deferred tax liability (481A) 2,077,777
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,530,755
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,998,179
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,998,179
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,967
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 529,608
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 864,455
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 764,452
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 504,638
III. Revenues from sale of services (602, 606) 240,814
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -100,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 790,838
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 298,710
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 178,703
D. Services (účtová group of 51) 237,904
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 5,717
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,210
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,482
4. Social expenses (527, 528) 25
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 53,129
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 53,129
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,675
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,386
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -69,865
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 384
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 384
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -381
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,767
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,968
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,968
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,735
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35820667 TIN: 2020284728 VAT number: SK2020284728
 • Registered seat: Mliekoservis Slovakia, T. G. Masaryka 8580, 96001, Bratislava
 • Date create: 25 September 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.08.2004Nové sidlo:
   T. G. Masaryka 8580 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hubert Hell - predseda Jedľová 783/15 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   Ing. Ján Šucháň - podpredseda Slnečná 483/5 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   13.08.2004Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hubert Hell - podpredseda Jedľová 783/15 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 09.03.2004
   Ing. Barbora Kövešová - predseda predstavenstva Ševčenkova 29 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001
   28.05.2004Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   nástrojárstvo
   17.03.2004Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Johannes Pieter van der Goot - člen Kastanjelaan 17 Papendrecht 3355 CJ Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 09.03.2004
   Ing. Hubert Hell - podpredseda Jedľová 783/15 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 09.03.2004
   16.03.2004Zrušené sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Brodňan - podpredseda predstavenstva Sídlisko 126 Tvrdošín 027 44 Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2004
   Ing. Anna Pavlíková - členka predstavenstva Sabinovská 64/14 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2004
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Brodňan - podpredseda predstavenstva Sídlisko 126 Tvrdošín 027 44 Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2004
   Ing. Barbora Kövešová - predseda predstavenstva Ševčenkova 29 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001
   Ing. Anna Pavlíková - členka predstavenstva Sabinovská 64/14 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2004
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Brodňan - podpredseda Sídlisko 126 Tvrdošín 027 44
   Ing. Anna Ďurašková - člen Sabinovská 64/14 Bratislava
   Ing. Barbora Kövešová - predseda Ševčenkova 29 Bratislava
   03.12.2002Nové predmety činnosti:
   výroba sušenej dojčenskej a detskej mliečnej výživy, sušených mliečných výrobkov
   výroba mliečných výrobkov
   výroba diétnych potravín
   nákup surového kravského mlieka
   rozborová a laboratórna činnosť v oblasti potravinárstva
   25.09.2001Nové obchodné meno:
   Mliekoservis Slovakia, a.s.
   Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Brodňan - podpredseda Sídlisko 126 Tvrdošín 027 44
   Ing. Anna Ďurašková - člen Sabinovská 64/14 Bratislava
   Ing. Barbora Kövešová - predseda Ševčenkova 29 Bratislava