Create Invoice

PA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PA
PIN 35821574
TIN 2021598403
VAT number SK2021598403
Date create 02 October 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PA
Novackého 4
97101
Prievidza
Financial information
Sales and income 1 269 539 €
Profit -71 026 €
Contact Information
Email fabianova@paspol.sk
Phone(s) 0465441403, 0465441238
Mobile phone(s) 0903459259, 0903461265, 0903538511, 0903543975
Fax(es) 0465441403
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 847,052
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 449,881
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 57,147
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 57,147
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 392,734
A.II.1. Land (031) - /092A/ 14,062
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 302,595
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 29,873
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 46,204
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 396,995
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 48,460
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,460
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 327,903
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 306,509
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,509
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,394
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 20,632
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,746
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 18,886
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 176
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 176
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 847,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,242
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,299
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,299
A.III. Other capital funds (413) 107,724
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -2,419
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 75,180
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -77,599
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,026
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 774,123
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,872
9. Liabilities from social fund (472) 2,872
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 713,770
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 647,730
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 647,730
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 24,379
7. Liabilities from social insurance (336) 14,987
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,674
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 12,231
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 12,231
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45,250
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 24,687
4. Deferred income short-term (384A) 24,687
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,221,121
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,269,539
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,930
II. Revenues from sales of own products (601) 1,014,139
III. Revenues from sale of services (602, 606) 204,051
V. Activation (účtová a group of 62) 779
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,164
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,476
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,336,753
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 1,747
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 779,033
D. Services (účtová group of 51) 42,578
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 434,040
E.1. Wages and salaries (521, 522) 310,495
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 108,845
4. Social expenses (527, 528) 14,700
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,306
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 50,325
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 50,325
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 21,739
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 985
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -67,214
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 398,541
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 572
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 572
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -569
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -67,783
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,243
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,243
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,026
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35821574 TIN: 2021598403 VAT number: SK2021598403
 • Registered seat: PA, Novackého 4, 97101, Prievidza
 • Date create: 02 October 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.03.2003Nové sidlo:
   Novackého 4 Prievidza 971 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dráb Nad Terasami 6/2 Prievidza 971 01
   Jaroslav Krcho Bernolákova 2/10 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Dráb Nad Terasami 6/2 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 07.03.2002
   Jaroslav Krcho Bernolákova 2/10 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 07.03.2002
   11.03.2003Zrušené sidlo:
   Košická 32 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Norbert Paxian Košická 1755/32 Senec 903 01
   Tibor Vyhnálek Krátka 329/6 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Norbert Paxian Košická 1755/32 Senec 903 01
   Tibor Vyhnálek Krátka 329/6 Veľký Biel 900 24
   02.10.2001Nové obchodné meno:
   PASPOL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 32 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, /veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Norbert Paxian Košická 1755/32 Senec 903 01
   Tibor Vyhnálek Krátka 329/6 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Norbert Paxian Košická 1755/32 Senec 903 01
   Tibor Vyhnálek Krátka 329/6 Veľký Biel 900 24