Create Invoice

FYTOPHARMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FYTOPHARMA
PIN 35821582
TIN 2020208201
VAT number SK2020208201
Date create 05 October 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat FYTOPHARMA
Duklianskych hrdinov 47/651
90127
Malacky
Financial information
Sales and income 2 020 348 €
Profit 220 111 €
Capital 2 623 407 €
Own capital 2 381 524 €
Contact Information
Email info@fytopharma.sk
Phone(s) 0347722057, 0347722058, 0347722607, 0347723436, 0347723504, 0347723585, 0347725511, 0347725512, 0347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,738,249
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,000,873
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 594,058
A.II.1. Land (031) - /092A/ 36,646
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 487,577
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 69,835
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 406,815
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 406,815
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,735,075
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 665,594
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 400,294
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 101,129
3. Products (123) - /194/ 138,589
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,582
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 58,300
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 58,300
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,300
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 352,090
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 352,090
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352,090
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 659,091
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,175
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 657,916
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,301
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,301
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,738,249
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,516,614
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,394,400
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,394,400
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 144,234
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 144,234
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 757,869
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 757,869
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 220,111
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 203,254
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 6,758
9. Liabilities from social fund (472) 5,577
12. Deferred tax liability (481A) 1,181
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 184,451
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 89,474
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,474
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 27,775
7. Liabilities from social insurance (336) 18,338
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,135
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 729
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 12,045
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,045
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 18,381
4. Deferred income short-term (384A) 18,381
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,912,600
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,020,348
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 147,997
II. Revenues from sales of own products (601) 1,751,529
III. Revenues from sale of services (602, 606) 13,074
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -66,029
V. Activation (účtová a group of 62) 3,796
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 105,950
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 64,031
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,742,226
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 111,510
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 659,597
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -661
D. Services (účtová group of 51) 264,817
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 530,314
E.1. Wages and salaries (521, 522) 346,411
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 27,720
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 129,687
4. Social expenses (527, 528) 26,496
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 23,548
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 133,385
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 133,385
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 11,607
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 321
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,788
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 278,122
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 815,104
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,843
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 4,206
3. Other income from securities and shares (665A) 4,206
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,623
2. Other interest income (662A) 1,623
XII. Foreign exchange gains (663) 14
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 538
O. Exchange rate losses (563) 334
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 204
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,305
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 283,427
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 63,316
R.1. Income tax expense current (591, 595) 63,316
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 220,111
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35821582 TIN: 2020208201 VAT number: SK2020208201
 • Registered seat: FYTOPHARMA, Duklianskych hrdinov 47/651, 90127, Malacky
 • Date create: 05 October 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Vladimír Tedla člen Príjazdná 2/5598 Malacky 901 01 26.10.2007
  Ing. Martin Valigurský predseda Lipová 4 Malacky 901 01 01.02.2013
  RNDr. Monika Vávrová člen Hlboká 12 Malacky 901 01 01.02.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Valigurský - predseda predstavenstva Lipová 4 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 01.02.2013
   RNDr. Monika Vávrová - člen predstavenstva Hlboká 12 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 01.02.2013
   21.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Jozefková - člen predstavenstva Oslobodenia 34 Malacky Vznik funkcie: 01.06.2003
   RNDr. Monika Vávrová - predseda predstavenstva Hlboká 12/2768 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 26.10.2007
   18.01.2012Nové sidlo:
   Duklianskych hrdinov 47/651 Malacky 901 27
   17.01.2012Zrušené sidlo:
   Dukelských hrdinov 651 Malacky 901 27
   31.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tedla - člen predstavenstva Príjazdná 2/5598 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 26.10.2007
   RNDr. Monika Vávrová - predseda predstavenstva Hlboká 12/2768 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 26.10.2007
   30.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Čupka - predseda predstavenstva Cpinova 11 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   Monika Vávrová - člen predstavenstva Veľkomoravská 2414/39 Malacky Vznik funkcie: 01.06.2003
   05.10.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov
   organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích akcií, školení, kurzov a seminárov
   kopírovacie služby
   prevádzkovanie odstavných plôch na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobách než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   výroba kozmetických a dezinfekčných prípravkov
   výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov
   výroba potravinových doplnkov
   30.10.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Čupka - predseda predstavenstva Cpinova 11 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   Mária Jozefková - člen predstavenstva Oslobodenia 34 Malacky Vznik funkcie: 01.06.2003
   Monika Vávrová - člen predstavenstva Veľkomoravská 2414/39 Malacky Vznik funkcie: 01.06.2003
   29.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Čupka , PhD. - predseda predstavenstva Cpinova 11 Modra 900 01
   PharmDr. Mária Havlíková - člen predstavenstva Veľkomoravská 31/6 Malacky 901 01
   Ing. Dana Tichá - člen predstavenstva Hollého 14 Malacky 901 01
   05.10.2001Nové obchodné meno:
   FYTOPHARMA, a.s.
   Nové sidlo:
   Dukelských hrdinov 651 Malacky 901 27
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti zberu, pestovania a spracovania liečivých rastlín
   baliace činnosti
   spracovanie čaju
   výroba čajov z liečivých rastlín
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Čupka , PhD. - predseda predstavenstva Cpinova 11 Modra 900 01
   PharmDr. Mária Havlíková - člen predstavenstva Veľkomoravská 31/6 Malacky 901 01
   Ing. Dana Tichá - člen predstavenstva Hollého 14 Malacky 901 01