Create Invoice

ERS Security - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ERS Security
Status Destroyed
PIN 35821655
TIN 2020247031
Date create 05 October 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ERS Security
Malé Pálenisko 11
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35821655 TIN: 2020247031
 • Registered seat: ERS Security, Malé Pálenisko 11, 82109, Bratislava
 • Date create: 05 October 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.07.2013Zrušené obchodné meno:
   ERS Security s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Malé Pálenisko 11 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   ERS Holding, spol. s r.o. Malé Pálenisko 11 Bratislava 821 09
   Radovan Tóth Bodrocká 28 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.03.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu činností podľa § 3 písm. a., body 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9., zákona č. 379/1997 Z.z. v znení zákona č. 225/2000 Z.z.: ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislo zastavanej časti obce v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana majetku pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, ochrana osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia, alebo kultúrneho podujatia, prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému, slúžiaceho na ochranu majetku a osoby, vypracúvanie plánu ochrany
   15.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dušan Beniač Osuského 3/a Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 23.01.2008
   05.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dušan Beniač Osuského 3/a Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 23.01.2008
   04.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   František Háber Jasovská 19 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 11.10.2007
   01.11.2007Nový štatutárny orgán:
   František Háber Jasovská 19 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 11.10.2007
   31.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Roštecký Hviezdoslavova 20 Palárikovo 941 11 Vznik funkcie: 23.06.2006
   30.01.2007Noví spoločníci:
   ERS Holding, spol. s r.o. Malé Pálenisko 11 Bratislava 821 09
   29.01.2007Zrušeny spoločníci:
   ERS Holding, spol. s r.o. IČO: 35 702 982 Malé Pálenisko 11 Bratislava 821 09
   01.07.2006Nové sidlo:
   Malé Pálenisko 11 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Roštecký Hviezdoslavova 20 Palárikovo 941 11 Vznik funkcie: 23.06.2006
   30.06.2006Zrušené sidlo:
   Šamorínska 10 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Králová 90 Kráľovičove Kračany 930 03 Vznik funkcie: 15.06.2004
   26.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Andrea Králová 90 Kráľovičove Kračany 930 03 Vznik funkcie: 15.06.2004
   25.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Novajovský Macharova 3 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 24.10.2003
   01.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Tóth Bodrocká 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 24.10.2003 Skončenie funkcie: 05.01.2004
   24.11.2003Noví spoločníci:
   Radovan Tóth Bodrocká 28 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Novajovský Macharova 3 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 24.10.2003
   Radovan Tóth Bodrocká 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 24.10.2003 Skončenie funkcie: 05.01.2004
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Milan Takáč Novozámocká 843 Trnovec nad Váhom 925 71
   05.10.2001Nové obchodné meno:
   ERS Security s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 10 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu činností podľa § 3 písm. a., body 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9., zákona č. 379/1997 Z.z. v znení zákona č. 225/2000 Z.z.: ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislo zastavanej časti obce v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana majetku pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, ochrana osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia, alebo kultúrneho podujatia, prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému, slúžiaceho na ochranu majetku a osoby, vypracúvanie plánu ochrany
   Noví spoločníci:
   ERS Holding, spol. s r.o. IČO: 35 702 982 Malé Pálenisko 11 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Milan Takáč Novozámocká 843 Trnovec nad Váhom 925 71