Create Invoice

Slavia Industries - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slavia Industries
PIN 35821833
TIN 2020215307
VAT number SK2020215307
Date create 09 October 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slavia Industries
Grösslingova 7
81109
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 920 791 €
Profit 17 551 €
Capital 3 470 729 €
Own capital 617 041 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421948242101
Fax(es) 0263814375
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,500,297
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 137,235
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 137,235
A.II.1. Land (031) - /092A/ 21,843
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 73,093
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 42,299
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,349,782
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,385,326
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 94
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,380,298
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 4,934
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 931,258
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 907,957
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 907,957
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,426
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,875
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 33,198
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,585
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 26,613
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,280
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 10,680
4. Accrued income short-term (385A) 2,600
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,500,297
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 634,592
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 331,939
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 331,939
A.III. Other capital funds (413) 1,987
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 17,268
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 17,268
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 265,847
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 265,847
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,551
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,865,705
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,317
9. Liabilities from social fund (472) 448
12. Deferred tax liability (481A) 869
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 9,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 649,184
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 406,167
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 406,167
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 235,931
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,675
7. Liabilities from social insurance (336) 1,791
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 348
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 272
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,487
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,487
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,201,717
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,061,892
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,920,791
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,787,347
III. Revenues from sale of services (602, 606) 43,687
V. Activation (účtová a group of 62) -115,191
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199,948
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,812,107
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,195,673
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 19,066
D. Services (účtová group of 51) 1,346,395
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 63,820
E.1. Wages and salaries (521, 522) 46,344
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 14,771
4. Social expenses (527, 528) 2,705
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,499
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 32,081
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 32,081
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 3,088
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 83,657
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,828
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 108,684
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 154,709
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25,910
XII. Foreign exchange gains (663) 25,910
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110,405
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 58,636
2. Other expense (562A) 58,636
O. Exchange rate losses (563) 17,253
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 34,516
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -84,495
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,189
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 6,638
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,075
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -437
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35821833 TIN: 2020215307 VAT number: SK2020215307
 • Registered seat: Slavia Industries, Grösslingova 7, 81109, Bratislava
 • Date create: 09 October 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Andrej Vojtech predseda Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09 16.02.2005
  Ing. Vladimír Vojtech člen Družstevná 6 Bratislava 831 04 16.02.2005
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.01.2014Nové obchodné meno:
   Slavia Industries, a. s.
   23.01.2014Zrušené obchodné meno:
   ebis holding, a.s.
   26.05.2011Nové sidlo:
   Grösslingova 7 Bratislava 811 09
   25.05.2011Zrušené sidlo:
   Kopčianska 20/B Bratislava 851 01
   31.05.2005Nové predmety činnosti:
   výroba ložísk, ložiskových komponentov a príslušenstva
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrej Vojtech - predseda predstavenstva Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 16.02.2005
   Ing. Vladimír Vojtech - člen predstavenstva Družstevná 6 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.02.2005
   30.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Janovický - člen H. Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   Jozef Polakovič - člen Adamiho 7 Bratislava 841 05
   Andrej Vojtech - predseda Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Vladimír Vojtech - podpredseda Družstevná 6 Bratislava 831 04
   09.10.2001Nové obchodné meno:
   ebis holding, a.s.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 20/B Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   technické poradenstvo v oblasti ložísk a príslušenstva ložísk
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu
   výroba, distribúcia a predaj počítačových programov (software)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Tomáš Janovický - člen H. Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   Jozef Polakovič - člen Adamiho 7 Bratislava 841 05
   Andrej Vojtech - predseda Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Vladimír Vojtech - podpredseda Družstevná 6 Bratislava 831 04