Create Invoice

Nieten Zollservice - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Nieten Zollservice
PIN 35822449
TIN 2020285355
VAT number SK2020285355
Date create 10 October 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Nieten Zollservice
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 207 156 €
Profit 38 254 €
Capital 80 061 €
Own capital 42 686 €
Contact Information
Email bratislava@nieten.sk
Website http://www.nieten.sk
Phone(s) +421249272513, +421249272512
Fax(es) 0244873901
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 101,273
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,522
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 36,267
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 35,769
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,769
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 498
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 63,255
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 201
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 63,054
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,751
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,751
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 101,273
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,939
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 28,079
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 28,079
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,254
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,334
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 13,799
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 7,816
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,816
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,447
7. Liabilities from social insurance (336) 1,636
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,900
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,535
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,535
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 207,155
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 207,156
III. Revenues from sale of services (602, 606) 207,156
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,356
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,294
D. Services (účtová group of 51) 83,643
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 63,194
E.1. Wages and salaries (521, 522) 45,440
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 16,033
4. Social expenses (527, 528) 1,721
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 508
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,717
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,800
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 121,219
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 154
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -150
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,650
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 11,396
R.1. Income tax expense current (591, 595) 11,396
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 38,254
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35822449 TIN: 2020285355 VAT number: SK2020285355
 • Registered seat: Nieten Zollservice, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Date create: 10 October 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Libor Škarda Šumavská 222 Domažlice Česká republika 04.12.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Nieten Internationale Spedition, s. r. o. 6 639 € (100%) Chrastavice 344 01 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.04.2013Noví spoločníci:
   Nieten Internationale Spedition, s. r. o. IČO: 64 360 172 U Nietenu 65 Chrastavice 344 01 Česká republika
   23.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Nieten Internationale Spedition, k.s. IČO: 64 360 172 U Nietenu 65 Chrastavice 344 01 Česká republika
   20.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Bušek Luční 659 Kdyňe 345 06 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Lipová 371/6 Stará Turá 916 01 Vznik funkcie: 29.11.2001
   11.05.2004Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   10.05.2004Zrušené sidlo:
   K Výstavisku 13 Trenčín 911 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gűnther Dirrigl Von - Műller - Strasse 16 Furt im Wald Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Lipová 371/6 Stará Turá 916 01 Vznik funkcie: 29.11.2001
   Klaus Lastovka Höglstrasse 5 Frielassing Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Lipová 371/6 Stará Turá 916 01 Vznik funkcie: 29.11.2001
   29.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ďurana Náměstí republiky 570/2 Havířov Česká republika Vznik funkcie: 04.12.2003
   30.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Libor Škarda Šumavská 222 Domažlice Česká republika Vznik funkcie: 04.12.2003
   Ladislav Ďurana Náměstí republiky 570/2 Havířov Česká republika Vznik funkcie: 04.12.2003
   09.12.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gűnther Dirrigl Von - Műller - Strasse 16 Furt im Wald Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Lipová 371/6 Stará Turá 916 01 Vznik funkcie: 29.11.2001
   Klaus Lastovka Höglstrasse 5 Frielassing Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Lipová 371/6 Stará Turá 916 01 Vznik funkcie: 29.11.2001
   Miloš Bušek Luční 659 Kdyňe 345 06 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Lipová 371/6 Stará Turá 916 01 Vznik funkcie: 29.11.2001
   08.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarmila Brunovská Centrum I. 52/127-40 Dubnica nad Váhom 018 41 Skončenie funkcie: 31.10.2002
   Miloš Bušek Luční 659 Kdyňe 345 06 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Centrum I. 52/127-40 Dubnica nad Váhom 018 41
   Gűnther Dirrigl Von - Műller - Strasse 16 Furt im Wald Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Centrum I. 52/127-40 Dubnica nad Váhom 018 41
   Klaus Lastovka Kerschensteinerstr. 11 Freilassing Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Centrum I. 52/127-40 Dubnica nad Váhom 018 41
   14.05.2002Nové sidlo:
   K Výstavisku 13 Trenčín 911 50
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Bušek Luční 659 Kdyňe 345 06 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Centrum I. 52/127-40 Dubnica nad Váhom 018 41
   Gűnther Dirrigl Von - Műller - Strasse 16 Furt im Wald Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Centrum I. 52/127-40 Dubnica nad Váhom 018 41
   Klaus Lastovka Kerschensteinerstr. 11 Freilassing Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Centrum I. 52/127-40 Dubnica nad Váhom 018 41
   13.05.2002Zrušené sidlo:
   Jozefská 7 Bratislava 811 06
   10.10.2001Nové obchodné meno:
   Nieten Zollservice s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jozefská 7 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
   skladovanie (okrem prevádzkovania skladov verejných)
   baliaca činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Nieten Internationale Spedition, k.s. IČO: 64 360 172 U Nietenu 65 Chrastavice 344 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarmila Brunovská Centrum I. 52/127-40 Dubnica nad Váhom 018 41 Skončenie funkcie: 31.10.2002