Create Invoice

POFIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POFIS
PIN 35823321
TIN 2021599338
Date create 26 October 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat POFIS
Slovenská 69
08001
Bratislava
Financial information
Sales and income 37 648 €
Profit 2 239 €
Capital 10 732 €
Own capital -2 262 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,984
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,068
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 498
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 99
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 399
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,570
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,554
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 16
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,916
4. Accrued income short-term (385A) 5,916
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,984
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 369
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,650
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,650
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -9,185
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 392
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -9,577
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,239
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,988
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 38
9. Liabilities from social fund (472) 38
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 8,543
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 86
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 187
7. Liabilities from social insurance (336) 88
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 182
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 407
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 407
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 4,627
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 4,627
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 34,675
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 37,648
III. Revenues from sale of services (602, 606) 34,675
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,973
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,611
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,066
D. Services (účtová group of 51) 27,747
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 4,354
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,977
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 804
4. Social expenses (527, 528) 573
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 476
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 968
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,037
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,862
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 798
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 798
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -798
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,239
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,239
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35823321 TIN: 2021599338
 • Registered seat: POFIS, Slovenská 69, 08001, Bratislava
 • Date create: 26 October 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.02.2007Nové sidlo:
   Slovenská 69 Prešov 080 01
   Noví spoločníci:
   Erik Chrenko Arm. gem. Svobodu 40/6461 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Chrenko Arm. gen. Svobodu 40/6461 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 18.04.2006
   20.02.2007Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny spoločníci:
   Erik Chrenko M.R.Štefánika 817/17 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Chrenko M.R.Štefánika 817/17 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 18.04.2006
   13.05.2006Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Noví spoločníci:
   Erik Chrenko M.R.Štefánika 817/17 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Chrenko M.R.Štefánika 817/17 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 18.04.2006
   12.05.2006Zrušené sidlo:
   Hrdličkova 19 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Pflieglerová Hrdličkova 19/A Bratislava 831 03
   Ing. Ľubica Pflieglerová Obchodná 37 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Pflieglerová Obchodná 37 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.10.2001
   03.12.2003Noví spoločníci:
   Alžbeta Pflieglerová Hrdličkova 19/A Bratislava 831 03
   Ing. Ľubica Pflieglerová Obchodná 37 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Pflieglerová Obchodná 37 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.10.2001
   02.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Pfliegler Hrdličkova 19 Bratislava 831 03
   Ing. Ľubica Pflieglerová Obchodná 37 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Pflieglerová Obchodná 37 Bratislava 811 04
   26.10.2001Nové obchodné meno:
   POFIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hrdličkova 19 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   reklamná činnosť
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   výkon sprostredkovateľskej činnosť v poisťovníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. František Pfliegler Hrdličkova 19 Bratislava 831 03
   Ing. Ľubica Pflieglerová Obchodná 37 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Pflieglerová Obchodná 37 Bratislava 811 04