Create Invoice

BUMACO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BUMACO
Status Destroyed
PIN 35823704
Date create 05 November 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BUMACO
Agátová 1
84101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35823704
 • Registered seat: BUMACO, Agátová 1, 84101, Bratislava
 • Date create: 05 November 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.07.2006Zrušené obchodné meno:
   BUMACO, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Agátová 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom a lízing tovaru
   prenájom a lízing motorových vozidiel
   prenájom a lízing strojov a zariadení
   developerská činnosť: vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   facility management: obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, prenájom a lízing nehnuteľností, ak sú poskytované iné než základné služby, činnosť ekonomických a organizačných poradcov, upratovacie práce, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   demolačné, búracie, čistiace práce bez použitia výbušnín
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   výroba a montáž kovových konštrukcií a fasád
   dodávka a montáž interiérov, nábytku v rozsahu voľnej živnosti
   výroba stavebných hmôt a drevárskych hmôt v stavebnej výrobe
   správa budov na základe honoráru alebo kontraktu
   prevádzkovanie a správa garáži, odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   propagačná a reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo
   faktoring a forfaiting
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Lenda Hybešova 31 Bratislava 831 06
   HORNEX, a.s. IČO: 35 802 570 Agátová 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oto Hornáček Javorinská 1793/3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 05.11.2001
   Ing. Daniel Kucej Kľukatá 1675/58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 05.11.2001
   15.02.2005Nové obchodné meno:
   BUMACO, spol. s r.o. v likvidácii
   14.02.2005Zrušené obchodné meno:
   BUMACO, spol. s r.o.
   22.09.2004Nové obchodné meno:
   BUMACO, spol. s r.o.
   21.09.2004Zrušené obchodné meno:
   BUMACO, spol.s.r.o.
   10.06.2004Nové obchodné meno:
   BUMACO, spol.s.r.o.
   09.06.2004Zrušené obchodné meno:
   HORNEX Development, spol. s r.o.
   27.04.2004Noví spoločníci:
   HORNEX, a.s. IČO: 35 802 570 Agátová 1 Bratislava 841 01
   26.04.2004Zrušeny spoločníci:
   HORNEX, a.s. IČO: 35 802 570 Agátová 1 Bratislava 841 01
   Ing. Oto Hornáček Javorinská 1793/3 Bratislava 811 03
   Ing. Daniel Kucej Kľukatá 1675/58 Bratislava 821 05
   Ing. Blažej Pintér Liptovská 4 Bratislava 821 09
   14.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oto Hornáček Javorinská 1793/3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 05.11.2001
   Ing. Daniel Kucej Kľukatá 1675/58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 05.11.2001
   13.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oto Hornáček 51 Pavlice 919 42
   Ing. Daniel Kucej Jašíkova 24 Bratislava 821 03
   05.11.2001Nové obchodné meno:
   HORNEX Development, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Agátová 1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom a lízing tovaru
   prenájom a lízing motorových vozidiel
   prenájom a lízing strojov a zariadení
   developerská činnosť: vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   facility management: obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, prenájom a lízing nehnuteľností, ak sú poskytované iné než základné služby, činnosť ekonomických a organizačných poradcov, upratovacie práce, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   demolačné, búracie, čistiace práce bez použitia výbušnín
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   výroba a montáž kovových konštrukcií a fasád
   dodávka a montáž interiérov, nábytku v rozsahu voľnej živnosti
   výroba stavebných hmôt a drevárskych hmôt v stavebnej výrobe
   správa budov na základe honoráru alebo kontraktu
   prevádzkovanie a správa garáži, odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   propagačná a reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo
   faktoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   HORNEX, a.s. IČO: 35 802 570 Agátová 1 Bratislava 841 01
   Ing. Oto Hornáček Javorinská 1793/3 Bratislava 811 03
   Ing. Daniel Kucej Kľukatá 1675/58 Bratislava 821 05
   Ing. Blažej Pintér Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Juraj Lenda Hybešova 31 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oto Hornáček 51 Pavlice 919 42
   Ing. Daniel Kucej Jašíkova 24 Bratislava 821 03