Create Invoice

Bratislavská lodná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bratislavská lodná
PIN 35824131
TIN 2020215505
VAT number SK2020215505
Date create 07 November 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Bratislavská lodná
90041
Bratislava
Financial information
Sales and income 345 634 €
Profit 21 551 €
Capital 701 729 €
Own capital 29 863 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 170,496
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 169,583
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 155,310
A.II.1. Land and buildings (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 913
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 530,769
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 378,598
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,800
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 134,697
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 701,265
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,414
A.I. Capital r. 27 + r. 28 53,120
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 53,120
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -23,257
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,551
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 649,851
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 23,568
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 625,983
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 402,684
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 842
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,520
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 212,937
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 345,634
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 340,100
V. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,534
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 314,133
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,347
C. Services (účtová group of 51) 238,180
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 59
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 49,839
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,708
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,501
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,573
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 173
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 173
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -173
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,328
P. Income tax expense (591, 595) 9,777
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35824131 TIN: 2020215505 VAT number: SK2020215505
 • Registered seat: Bratislavská lodná, 90041, Bratislava
 • Date create: 07 November 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Karol Géci predseda Rovinka 376 Rovinka 900 41 23.07.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Géci - predseda Rovinka 376 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.07.2009
   20.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Géci - predseda Kuzmányho 1255/35 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 23.07.2009
   26.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Bazsová - člen 97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.07.2009
   Veronika Bazsóvá - člen č.97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.11.2001
   19.08.2009Nové sidlo:
   376 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Bazsová - člen 97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.07.2009
   Ing. Karol Géci - predseda Kuzmányho 1255/35 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 23.07.2009
   18.08.2009Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta, Aquatorium rieky Dunaj Bratislava, km 1868,6, Bratislava 5 plavidlo Muráň, zapísané v Ústrednej evidencii plavidiel SR č. LO 321 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Bazsová - predseda č.97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.11.2001
   Ladislav Cigánek - člen Černyševského 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.2001
   05.12.2007Nové predmety činnosti:
   triedenie štrku
   výroba betónových zmesí
   manipulácia s tovarom
   04.12.2007Zrušeny predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   03.12.2004Nové predmety činnosti:
   verejná vodná doprava - nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Bazsová - predseda č.97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.11.2001
   Veronika Bazsóvá - člen č.97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.11.2001
   Ladislav Cigánek - člen Černyševského 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.2001
   02.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Bazsová - predseda č.97 Rovinka 900 41
   Veronika Bazsóvá - člen č.97 Rovinka 900 41
   Ladislav Cigánek - člen Černyševského 1 Bratislava 851 01
   07.11.2001Nové obchodné meno:
   Bratislavská lodná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta, Aquatorium rieky Dunaj Bratislava, km 1868,6, Bratislava 5 plavidlo Muráň, zapísané v Ústrednej evidencii plavidiel SR č. LO 321 851 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   skladovanie tovarov - okrem prevádzkovania verejných skladov
   výroba píliarska a impregnácia
   prevádzka malých plavidiel
   prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiace na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi, alebo nájomcovi nehnuteľností
   geodetické a kartografické práce
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Monika Bazsová - predseda č.97 Rovinka 900 41
   Veronika Bazsóvá - člen č.97 Rovinka 900 41
   Ladislav Cigánek - člen Černyševského 1 Bratislava 851 01