Create Invoice

Wood & Company - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Wood & Company
PIN 35827092
TIN 2020285993
VAT number SK2020285993
Date create 12 December 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Wood & Company
Laurinská 18
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 896 032 €
Profit 1 545 212 €
Capital 4 423 411 €
Own capital 1 414 018 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,729,017
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 300,741
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 300,741
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 112,075
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 188,666
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,414,275
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 4
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,986
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 716
8. Deferred tax asset (481A) 1,270
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,193,977
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 892,501
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 892,501
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 1,301,476
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,218,308
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,478
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,212,830
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 14,001
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 53
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 13,948
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,729,017
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,959,231
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 34,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 34,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,800
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,800
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 373,219
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 373,219
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,545,212
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,769,786
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 158,227
9. Liabilities from social fund (472) 8,902
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 149,325
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 891,943
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 571,962
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 571,962
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 147,765
7. Liabilities from social insurance (336) 10,347
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 160,948
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 921
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 719,616
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 713,362
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,254
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,744,999
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,896,032
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,744,999
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 32,790
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,243
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,897,369
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 34,811
D. Services (účtová group of 51) 2,216,254
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 521,219
E.1. Wages and salaries (521, 522) 415,441
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 4,800
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 93,332
4. Social expenses (527, 528) 7,646
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,074
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 59,372
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 59,372
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 19,190
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,449
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,998,663
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,493,934
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,217
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 27,500
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,695
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1,604
2. Other interest income (662A) 91
XII. Foreign exchange gains (663) 22
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,376
K. Sold securities and shares (561) 27,500
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 7,705
2. Other expense (562A) 7,705
O. Exchange rate losses (563) 1,375
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 796
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,159
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,990,504
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 445,292
R.1. Income tax expense current (591, 595) 449,840
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -4,548
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,545,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35827092 TIN: 2020285993 VAT number: SK2020285993
 • Registered seat: Wood & Company, Laurinská 18, 81101, Bratislava
 • Date create: 12 December 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Michal Staroň člen Koprivnická 28/B Bratislava 841 01 17.08.2009
  Ing. Boris Kostík Kristy Bendovej 3476/6 Bratislava 841 02 19.09.2012
  Ing. Ľubomír Šoltýs predseda Keltská 1094/94 Bratislava - Rusovce 851 10 05.03.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Šoltýs - predseda Keltská 1094/94 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 05.03.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Šoltýs - predseda Keltská 1094/94 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 04.03.2008
   28.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kostík Kristy Bendovej 3476/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.09.2012
   27.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krištofčák - člen predstavenstva Chemická 1034/8 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.08.2009
   08.12.2011Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   07.12.2011Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 15 Bratislava 1 811 02
   29.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Staroň - člen predstavenstva Koprivnická 28/B Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.08.2009
   Ing. Martin Krištofčák - člen predstavenstva Chemická 1034/8 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.08.2009
   28.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Jaroš - člen Kačická 910 Kladno - Rozdělov 272 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.03.2008
   Ing. Jan Sýkora - člen V Kolkovně 4 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.03.2008
   19.06.2008Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 15 Bratislava 1 811 02
   18.06.2008Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 15 Bratislava 811 01
   07.05.2008Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 15 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Jaroš - člen Kačická 910 Kladno - Rozdělov 272 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.03.2008
   Ing. Jan Sýkora - člen V Kolkovně 4 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.03.2008
   Ing. Ľubomír Šoltýs - predseda Keltská 1094/94 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 04.03.2008
   06.05.2008Zrušené sidlo:
   Palisády 29/A Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Šoltýs - predseda Drevený trh 3 Košice 040 01 Vznik funkcie: 04.03.2003
   Vladimír Jaroš - člen Kačická 910 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 04.03.2003
   Ing. Jan Sýkora - člen V Kolkovně 919/4 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 04.03.2003
   23.08.2006Nové sidlo:
   Palisády 29/A Bratislava 811 06
   22.08.2006Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 12 Bratislava 811 08
   04.03.2003Nové obchodné meno:
   Wood & Company, a.s.
   Nové sidlo:
   Šoltésovej 12 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov
   faktoring a forfaiting
   organizovanie kurzov a školení
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Šoltýs - predseda Drevený trh 3 Košice 040 01 Vznik funkcie: 04.03.2003
   Vladimír Jaroš - člen Kačická 910 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 04.03.2003
   Ing. Jan Sýkora - člen V Kolkovně 919/4 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 04.03.2003