Create Invoice

HDO SK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HDO SK
PIN 35827441
TIN 2020286103
VAT number SK2020286103
Date create 17 December 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HDO SK
Vansovej 2
81103
Bratislava
Financial information
Sales and income 19 714 944 €
Profit 1 139 846 €
Capital 6 246 010 €
Own capital 2 376 222 €
Contact Information
Email info@hdosk.sk
Phone(s) 0346904111, 0346904302
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,313,622
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,464,572
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 167,629
2. Software (013) - /073, 091A/ 162,392
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 5,237
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,296,943
A.II.1. Land (031) - /092A/ 3,036
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 789,134
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,455,193
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 49,580
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,846,231
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,620,534
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 565,287
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 968,395
3. Products (123) - /194/ 86,852
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 365,899
8. Deferred tax asset (481A) 365,899
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,748,189
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,544,994
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,544,994
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 201,801
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,394
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 111,609
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,410
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 108,199
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,819
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,819
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,313,622
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,825,598
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,377,548
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,377,548
A.III. Other capital funds (413) 4,362,554
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 129,337
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 129,337
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -4,183,687
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,538,730
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -5,722,417
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,139,846
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,488,024
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,307,968
3. Other liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 1,241,762
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 66,206
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,559,769
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,041,325
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,041,325
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 203,795
7. Liabilities from social insurance (336) 126,679
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,523
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88,447
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 150,202
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 75,970
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 74,232
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 470,085
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 18,607,745
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 19,714,944
II. Revenues from sales of own products (601) 16,927,562
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,680,183
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 148,963
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 307,429
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 650,807
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,372,111
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 8,456,174
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 23,904
D. Services (účtová group of 51) 4,489,299
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 4,325,862
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,101,209
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,074,680
4. Social expenses (527, 528) 149,973
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,525
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 742,590
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 742,590
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 105,957
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 27,801
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 194,999
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,342,833
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,787,331
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 340
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
XII. Foreign exchange gains (663) 333
XIV. Other income from financial activities (668) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,259
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 20,164
2. Other expense (562A) 20,164
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,094
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,919
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,317,914
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 178,068
R.1. Income tax expense current (591, 595) 190,579
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -12,511
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,139,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35827441 TIN: 2020286103 VAT number: SK2020286103
 • Registered seat: HDO SK, Vansovej 2, 81103, Bratislava
 • Date create: 17 December 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ján Priebracha Turá Lúka 162 Myjava 907 03 16.06.2015
  Matúš Vidoman Svätoplukova 24 Pezinok 902 01 16.06.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  HDO Druckguss-und Oberflächentechnik GmbH, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom / Amtsgericht /, Paderborn pod číslom HRB 3218 6 639 € (100%) Halberstädter Str. 7-13 Paderborn 331 06 SRN
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.06.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Priebracha Turá Lúka 162 Myjava 907 03 Vznik funkcie: 16.06.2015
   Matúš Vidoman pobyt na území SR : Svätoplukova 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.06.2015
   24.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Werner Beneken Schildern 1 Paderborn 330 98 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 08.01.2014
   18.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Werner Beneken Schildern 1 Paderborn 330 98 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 08.01.2014
   17.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Dietmar Rudolf Korte Abtsbrede 95 Paderborn 330 98 SRN Vznik funkcie: 01.01.2005
   06.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Elmar Friedrich-Wilhelm Zaßenhaus Triftweg 44 Lippstadt 595 55 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 01.12.2007
   14.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Elmar Friedrich-Wilhelm Zaßenhaus Triftweg 44 Lippstadt 595 55 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 01.12.2007
   01.02.2007Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   31.01.2007Zrušené sidlo:
   Kpt. M. Uhra 1220 Myjava 907 01
   01.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Bernd Fricke Danziger Strasse 5 Salzkotten 331 54 SRN Vznik funkcie: 01.01.2005
   26.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Bernd Fricke Danziger Strasse 5 Salzkotten 331 54 SRN Vznik funkcie: 01.01.2005
   Dietmar Rudolf Korte Abtsbrede 95 Paderborn 330 98 SRN Vznik funkcie: 01.01.2005
   25.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Kos Petrov nad Desnou 177 Rapotín 788 14 Česká republika
   25.02.2004Noví spoločníci:
   HDO Druckguss-und Oberflächentechnik GmbH, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom / Amtsgericht /, Paderborn pod číslom HRB 3218 Halberstädter Str. 7-13 Paderborn 331 06 SRN
   24.02.2004Zrušeny spoločníci:
   HDO Druckguss-und Oberflächentechnik GmbH, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom / Amtsgericht /, Paderborn pod číslom HRB 3218 Halberstädter Str. 7-13 Paderborn 331 06 SRN
   28.07.2003Nové predmety činnosti:
   odlievanie ľahkých kovov
   odlievanie neželezných kovov
   spracovanie a povrchová úprava kovov
   brúsenie a leštenie kovov
   galvanizácia kovov
   Noví spoločníci:
   HDO Druckguss-und Oberflächentechnik GmbH, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom / Amtsgericht /, Paderborn pod číslom HRB 3218 Halberstädter Str. 7-13 Paderborn 331 06 SRN
   27.07.2003Zrušeny spoločníci:
   HDO Druckguss-und Oberflächentechnik GmbH, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom / Amtsgericht /, Paderborn pod číslom HRB 3218 Halberstädter Str. 7-13 Paderborn 331 06 SRN
   HDO, spol.s.r.o., zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave odiel: C, vložka č.:20321 Na Křtaltě 41 Zábřeh 789 01 Česká republika
   11.07.2002Nové sidlo:
   Kpt. M. Uhra 1220 Myjava 907 01
   Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   10.07.2002Zrušené sidlo:
   Zochova 6-8 Bratislava 811 03
   27.05.2002Nové obchodné meno:
   HDO SK,s.r.o.
   Noví spoločníci:
   HDO Druckguss-und Oberflächentechnik GmbH, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom / Amtsgericht /, Paderborn pod číslom HRB 3218 Halberstädter Str. 7-13 Paderborn 331 06 SRN
   HDO, spol.s.r.o., zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave odiel: C, vložka č.:20321 Na Křtaltě 41 Zábřeh 789 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Kos Petrov nad Desnou 177 Rapotín 788 14 Česká republika
   26.05.2002Zrušené obchodné meno:
   JC 1000, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Juan Carlos García Santiago c/Magallanes 38, 4o A Madrid 280 15 Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Tichá 5149/34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juan Carlos García Santiago c/Magallanes 38, 4o A Madrid 280 15 Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Tichá 5149/34 Bratislava 811 02
   17.12.2001Nové obchodné meno:
   JC 1000, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 6-8 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juan Carlos García Santiago c/Magallanes 38, 4o A Madrid 280 15 Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Tichá 5149/34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juan Carlos García Santiago c/Magallanes 38, 4o A Madrid 280 15 Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Tichá 5149/34 Bratislava 811 02