Create Invoice

Železničná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Železničná
Status Destroyed
PIN 35828226
Date create 01 January 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Železničná
Drieňová 24
82009
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35828226
 • Registered seat: Železničná, Drieňová 24, 82009, Bratislava
 • Date create: 01 January 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.2004Zrušené obchodné meno:
   Železničná spoločnosť, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 820 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   reklamná a propagačná činnosť
   kopírovacia a fotografická činnosť
   organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware software
   prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe - celoštátne a regionálne dráhy
   povolenie na prevádzkovanie lanových dráh: visutá osobná kyvadlová dvoj lanová dráha, visutá osobná kabínková jedno lanová obežná lanová dráha, pozemná lanová dráha, visutá osobná sedačková jedno lanová obežná lanová dráha
   prevádzkovanie dopravy na lanových dráhach: visutá osobná kyvadlová dvoj lanová dráha, visutá osobná kabínková jedno lanová obežná lanová dráha, pozemná lanová dráha, visutá osobná sedačková jedno lanová obežná lanová dráha
   overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 zák. č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných kontrol dráhových vozidiel v prevádzke
   vykonávanie údržby, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
   vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, údržby, obsluhy, prehliadok a skúšok určených zariadení elektrických
   vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení
   vykonávanie údržby, prehliadok, obsluhy a skúšok určených technických zariadení tlakových
   zváranie dráhových vozidiel
   vykonávanie opráv pracovných strojov
   výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov
   zasielateľstvo
   oprava pracovných strojov
   oprava cestných motorových vozidiel
   poskytovanie poštových služieb
   prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie vecí
   činnosť colného deklaranta
   kovoobrábanie
   vnútroštátna nepravidelná a autobusová doprava
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   zmenárenská činnosť
   geodetické a kartografické práce
   prevádzkovanie odborných knižníc
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Dzurinda - člen predstavenstva Bazová 2/2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Pavol Gábor - člen predstavenstva Kapicova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda predstavenstva Slovenská 13 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Pavol Kužma - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa Zemplínska 8 Prešov 080 08 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Peter Klinka - člen predstavenstva Grešova 2863/14 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 12.07.2004
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klinka - člen predstavenstva Grešova 2863/14 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 12.07.2004
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klima - člen predstavenstva Grešova 2863/14 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 12.07.2004
   18.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klima - člen predstavenstva Grešova 2863/14 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 12.07.2004
   09.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šimlovič - člen predstavenstva Šustekova 23 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.01.2003
   01.07.2004Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 820 09
   30.06.2004Zrušené sidlo:
   Klemensova 8 Bratislava 813 61
   24.02.2004Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   reklamná a propagačná činnosť
   kopírovacia a fotografická činnosť
   organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware software
   prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe - celoštátne a regionálne dráhy
   povolenie na prevádzkovanie lanových dráh: visutá osobná kyvadlová dvoj lanová dráha, visutá osobná kabínková jedno lanová obežná lanová dráha, pozemná lanová dráha, visutá osobná sedačková jedno lanová obežná lanová dráha
   prevádzkovanie dopravy na lanových dráhach: visutá osobná kyvadlová dvoj lanová dráha, visutá osobná kabínková jedno lanová obežná lanová dráha, pozemná lanová dráha, visutá osobná sedačková jedno lanová obežná lanová dráha
   overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 zák. č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných kontrol dráhových vozidiel v prevádzke
   vykonávanie údržby, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
   vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, údržby, obsluhy, prehliadok a skúšok určených zariadení elektrických
   vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení
   vykonávanie údržby, prehliadok, obsluhy a skúšok určených technických zariadení tlakových
   zváranie dráhových vozidiel
   vykonávanie opráv pracovných strojov
   výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov
   zasielateľstvo
   oprava pracovných strojov
   oprava cestných motorových vozidiel
   poskytovanie poštových služieb
   prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie vecí
   činnosť colného deklaranta
   kovoobrábanie
   vnútroštátna nepravidelná a autobusová doprava
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   zmenárenská činnosť
   geodetické a kartografické práce
   prevádzkovanie odborných knižníc
   23.02.2004Zrušeny predmety činnosti:
   preprava osôb a vecí na celoštátnych dráhach
   zriaďovanie a prevádzkovanie dráh osobitného určenia
   zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí
   preprava kombinovanou dopravou
   stavba a údržba železničných tratí vrátane stavieb na dráhe a zariadení ekologického chrakteru
   údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
   poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrnych zariadeniach
   vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
   automatizované spracovanie údajov a ich prenos
   metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť
   zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
   výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
   prekládka tovarov, preväzovanie koľajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc
   zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kopírovacia a fotografická činnosť
   psychologické služby neklinického charakteru
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   liečebno-preventívna starostlivosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
   výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy
   zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
   poskytovanie lekárskej starostlivosti
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware software
   príprava mládeže na povolanie a činnosti súvisiace s touto prípravou
   Podnikať v rozsahu uvedených činností môže spoločnosť podľa § 9 ods. 1 zákona č. 259/2001 Z.z. po dobu 18 mesiacov odo dňa jej vzniku. Po uplynutí tejto doby môže spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov.
   organizačné zabezpečenie a vzdelávania
   09.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa Zemplínska 8 Prešov 080 08 Vznik funkcie: 01.01.2003
   08.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - predseda predstavenstva Zemplínska 8 Prešov 080 08 Vznik funkcie: 01.01.2003
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - predseda predstavenstva Zemplínska 8 Prešov 080 08 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Jozef Šimlovič - člen predstavenstva Šustekova 23 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Miroslav Dzurinda - člen predstavenstva Bazová 2/2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Pavol Gábor - člen predstavenstva Kapicova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda predstavenstva Slovenská 13 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.01.2003
   13.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dzurinda - člen Bazová 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2002
   Ing. Andrej Egyed - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ Linabova 410/32 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.01.2002
   Ing. Jiří Jančík - člen Tomášikova 27 Košice 040 00 Vznik funkcie: 01.01.2002
   Ing. Pavol Kužma - podpredseda predstavenstva Zemplínska 8 Prešov 080 08
   Ing. Jozef Šimlovič - člen Šustekova 23 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.01.2002
   18.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - podpredseda predstavenstva Zemplínska 8 Prešov 080 08
   17.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - člen Zemplínska 8 Prešov 080 08 Vznik funkcie: 01.01.2002
   04.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dzurinda - člen Bazová 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2002
   Ing. Andrej Egyed - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ Linabova 410/32 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.01.2002
   Ing. Jiří Jančík - člen Tomášikova 27 Košice 040 00 Vznik funkcie: 01.01.2002
   Ing. Pavol Kužma - člen Zemplínska 8 Prešov 080 08 Vznik funkcie: 01.01.2002
   Ing. Jozef Šimlovič - člen Šustekova 23 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.01.2002
   03.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dzurinda - člen predstavenstva Štúrovo nábrežie 3/3 Spišská Nová Ves 052 01
   Ing. Andrej Egyed - predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti Lachova 16 Bratislava 851 00
   Ing. Jiří Jančík - člen predstavenstva Tomášikova 27 Košice 040 00
   Ing. Pavol Kužma - podpredseda predstavenstva Zemplínska 8 Prešov 080 08
   Ing. Jozef Šimlovič - člen predstavenstva Šustekova 23 Bratislava 851 04
   26.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - podpredseda predstavenstva Zemplínska 8 Prešov 080 08
   25.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - člen predstavenstva Zemplínska 8 Prešov 080 08
   21.12.2001Nové obchodné meno:
   Železničná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Klemensova 8 Bratislava 813 61
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   preprava osôb a vecí na celoštátnych dráhach
   zriaďovanie a prevádzkovanie dráh osobitného určenia
   zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí
   preprava kombinovanou dopravou
   stavba a údržba železničných tratí vrátane stavieb na dráhe a zariadení ekologického chrakteru
   údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
   poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrnych zariadeniach
   vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
   automatizované spracovanie údajov a ich prenos
   metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť
   zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
   výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
   prekládka tovarov, preväzovanie koľajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc
   zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kopírovacia a fotografická činnosť
   psychologické služby neklinického charakteru
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   liečebno-preventívna starostlivosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
   výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy
   zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
   poskytovanie lekárskej starostlivosti
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware software
   príprava mládeže na povolanie a činnosti súvisiace s touto prípravou
   Podnikať v rozsahu uvedených činností môže spoločnosť podľa § 9 ods. 1 zákona č. 259/2001 Z.z. po dobu 18 mesiacov odo dňa jej vzniku. Po uplynutí tejto doby môže spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov.
   organizačné zabezpečenie a vzdelávania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Dzurinda - člen predstavenstva Štúrovo nábrežie 3/3 Spišská Nová Ves 052 01
   Ing. Andrej Egyed - predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti Lachova 16 Bratislava 851 00
   Ing. Jiří Jančík - člen predstavenstva Tomášikova 27 Košice 040 00
   Ing. Pavol Kužma - člen predstavenstva Zemplínska 8 Prešov 080 08
   Ing. Jozef Šimlovič - člen predstavenstva Šustekova 23 Bratislava 851 04