Create Invoice

DOMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Business name DOMA
PIN 35828447
TIN 2020286136
VAT number SK2020286136
Date create 17 December 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DOMA
Trnavská 5
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 185 147 €
Profit -636 €
Capital 513 653 €
Own capital -13 519 €
Contact Information
Website http://www.domasro.sk
Phone(s) +421244637191, +421244637192, +421244637193
Mobile phone(s) +421910988959, +421903733466, +421901749722
Fax(es) 0244637193
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 579,347
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,253
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,253
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,253
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 573,114
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 18,705
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 16,239
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,239
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,270
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 196
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 554,409
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,794
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 552,615
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 980
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 399
4. Accrued income short-term (385A) 581
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 579,347
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,838
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,130
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,130
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -22,972
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -22,972
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -636
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 474,581
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 299,744
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 298,827
9. Liabilities from social fund (472) 917
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 168,636
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 153,128
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,128
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,170
7. Liabilities from social insurance (336) 4,433
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,905
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,201
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,201
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 120,604
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 120,604
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,184,164
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,185,147
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,184,164
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 927
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,180,223
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 574,589
D. Services (účtová group of 51) 359,091
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 165,255
E.1. Wages and salaries (521, 522) 119,072
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 41,274
4. Social expenses (527, 528) 4,909
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 54,061
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 750
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 750
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 592
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,885
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,924
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 250,484
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 19
2. Other interest income (662A) 19
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,699
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,699
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,680
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,244
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -636
Date of updating data: 27.06.2016
Date of updating data: 27.06.2016
 • PIN :35828447 TIN: 2020286136 VAT number: SK2020286136
 • Registered seat: DOMA, Trnavská 5, 83104, Bratislava
 • Date create: 17 December 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Oto Naď Mamateyova 26 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 14.01.2016
  Ing. Henrieta Winklerová Farského 1271/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 31.05.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  C.E.S., s. r. o. 3 320 € (12.5%) Bratislava 811 01
  ICT ISTROCONTI a.s. 23 320 € (87.5%) Bratislava 811 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henrieta Winklerová Farského 1271/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 31.05.2016
   22.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Oto Naď Mamateyova 26 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 14.01.2016
   26.09.2014Nové sidlo:
   Trnavská 5 Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Noví spoločníci:
   C.E.S., s. r. o. IČO: 31 365 060 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   02.08.2012Nové predmety činnosti:
   Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.09.2005Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   údržba zelene
   29.04.2002Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   17.12.2001Nové obchodné meno:
   DOMA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   vedenie účtovnej evidencie
   poradenská činnosť v oblasti ekonomie a účtovníctva