Create Invoice

CEPTRA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CEPTRA
PIN 35828668
TIN 2021619138
VAT number SK2021619138
Date create 07 January 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CEPTRA
Dúbravská cesta 11
84104
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 042 777 €
Profit 363 165 €
Contact Information
Email ceptra@ceptra.sk
Phone(s) 0259300190, 0800111233, 0917426443
Mobile phone(s) 0917426443
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,800,221
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,599
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,599
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,599
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,796,890
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 993
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 993
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,575,194
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 967,177
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,080
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 966,097
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 582,053
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,964
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 220,703
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,255
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 219,448
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 732
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 732
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,800,221
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 371,672
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,635
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,635
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 872
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 872
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 363,165
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,772
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 6,867
9. Liabilities from social fund (472) 6,867
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 5,418
2. Other provisions (459A, 45X) 5,418
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 231,487
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 121,798
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,775
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,023
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,487
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 856
7. Liabilities from social insurance (336) 3,078
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,316
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 952
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,184,777
4. Deferred income short-term (384A) 1,184,777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,059,521
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,042,777
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,031,796
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,668
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,313
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 583,949
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,067
D. Services (účtová group of 51) 536,091
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 19,864
E.1. Wages and salaries (521, 522) 14,640
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,133
4. Social expenses (527, 528) 91
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 253
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 10,332
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 10,332
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 11,523
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,819
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 458,828
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 492,638
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,744
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 16,744
2. Other interest income (662A) 16,744
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,590
O. Exchange rate losses (563) 21
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 9,569
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,154
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 465,982
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 102,817
R.1. Income tax expense current (591, 595) 102,817
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 363,165
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35828668 TIN: 2021619138 VAT number: SK2021619138
 • Registered seat: CEPTRA, Dúbravská cesta 11, 84104, Bratislava
 • Date create: 07 January 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  MUDr. Zohdy Hamid Košická 10 Bratislava 821 09 25.09.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  MUDr. Zohdy Hamid 2 788 € (36.5%) Košická 10 Bratislava 821 09
  MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc. 1 361 € (17.8%) Palkovičová 18 Bratislava 821 08
  RNDr. Miroslav Kubeš, CSc. 1 361 € (17.8%) Bratislava 811 06
  Ing. Rastislav Chovanec 996 € (13%) Trenčín 911 01
  Peter Gebhardt 1 129 € (14.8%) Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.10.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Zohdy Hamid Košická 10 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 25.09.2012
   10.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Miroslav Kubeš , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.07.2010
   21.09.2010Noví spoločníci:
   Peter Gebhardt Čajaková 45 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Kubeš , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.07.2010
   20.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.01.2002
   RNDr. Miroslav Kubeš, , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.01.2002
   19.05.2010Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   16.03.2010Nové obchodné meno:
   CEPTRA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   15.03.2010Zrušené obchodné meno:
   Centrum pupočníkových transplantátov, s.r.o.
   01.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Chovanec Pod Brezinou 86 Trenčín 911 01
   31.05.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   28.12.2004Nové predmety činnosti:
   administratívne a organizačné služby v rozsahu voľnej živnosti
   23.06.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov, konferencií, prednášok a výstav
   organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
   marketing
   prieskum trhu a verejnej mienky
   koordinácia dopravy v oblasti skladovania tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti - logistika
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   MUDr. Zohdy Hamid Košická 10 Bratislava 821 09
   MUDr. Mikuláš Hrubiško , CSc. Palkovičová 18 Bratislava 821 08
   RNDr. Miroslav Kubeš , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava 831 01
   22.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava 831 01
   MUDr. Zohdy Hamid Košická 10 Bratislava 821 09
   MUDr. Mikuláš Hrubiško, , CSc. Palkovičová 18 Bratislava 821 08
   RNDr. Miroslav Kubeš, , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06
   MUDr. Jozef Lacka, , CSc. Slowackého 10 Bratislava 821 04
   07.05.2004Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 11 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava 831 01
   MUDr. Zohdy Hamid Košická 10 Bratislava 821 09
   MUDr. Mikuláš Hrubiško, , CSc. Palkovičová 18 Bratislava 821 08
   RNDr. Miroslav Kubeš, , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06
   MUDr. Jozef Lacka, , CSc. Slowackého 10 Bratislava 821 04
   06.05.2004Zrušené sidlo:
   Slowackého 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava
   MUDr. Zohdy Hamid Košická 10 Bratislava
   MUDr. Mikuláš Hrubiško, , CSc. Palkovičová 18 Bratislava
   MUDr. Miroslav Chovanec Pod Brezinou 86 Trenčín
   RNDr. Miroslav Kubeš, , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06
   MUDr. Jozef Lacka, , CSc. Slowackého 10 Bratislava
   30.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.01.2002
   RNDr. Miroslav Kubeš, , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.01.2002
   29.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava
   RNDr. Miroslav Kubeš, , CSc. Nad Lúčkami 41 Bratislava
   07.01.2002Nové obchodné meno:
   Centrum pupočníkových transplantátov, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slowackého 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb okrem sprostredkovania finančných služieb
   Noví spoločníci:
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava
   MUDr. Zohdy Hamid Košická 10 Bratislava
   MUDr. Mikuláš Hrubiško, , CSc. Palkovičová 18 Bratislava
   MUDr. Miroslav Chovanec Pod Brezinou 86 Trenčín
   RNDr. Miroslav Kubeš, , CSc. Banskobystrická 16 Bratislava 811 06
   MUDr. Jozef Lacka, , CSc. Slowackého 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Gebhardtová Čajaková 45 Bratislava
   RNDr. Miroslav Kubeš, , CSc. Nad Lúčkami 41 Bratislava