Create Invoice

CAPITAL INVEST, o.c.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CAPITAL INVEST, o.c.p.
Status In liquidation
PIN 35828749
TIN 2021621756
Date create 09 January 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CAPITAL INVEST, o.c.p.
Poľná 1
81108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35828749 TIN: 2021621756
 • Registered seat: CAPITAL INVEST, o.c.p., Poľná 1, 81108, Bratislava
 • Date create: 09 January 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Libor Červenka predseda Starobystrická 267 Zálesie 900 28 26.05.2008
  Ing. Peter Nosáľ člen Za Hradbami 13 Pezinok 902 01 26.05.2008
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.03.2013Nové obchodné meno:
   CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. v likvidácii
   28.03.2013Zrušené obchodné meno:
   CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.
   13.10.2011Zrušeny predmety činnosti:
   1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,4. riadenie portfólia len pre profesionálnych klientov podľa § 8a zákona o cenných papieroch, pričom týmito klientmi môžu byť len právnické osoby, v ktorých má kvalifikovanú účasť CI HOLDING, akciová spoločnosť, Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO : 36 020 095, a právnické osoby, nad ktorými vykonáva kontrolu PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE, Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO : 35 784 717, vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, okrem držiteľskej správy, vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   23.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Mako - člen Vážska 17 Bratislava - Nové Mesto 821 07 Vznik funkcie: 26.05.2008
   29.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Mako - člen Vážska 17 Bratislava - Nové Mesto 821 07 Vznik funkcie: 26.05.2008
   28.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Mako - člen Rázusova 6 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 26.05.2008
   12.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - predseda Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 26.05.2008
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za Hradbami 13 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.05.2008
   Ing. Daniel Mako - člen Rázusova 6 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 26.05.2008
   11.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - predseda Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 09.01.2002
   Ing. Daniel Mako - člen Rázusova 6 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.07.2003
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za Hradbami 13 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 09.01.2002
   13.05.2008Nové predmety činnosti:
   1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,4. riadenie portfólia len pre profesionálnych klientov podľa § 8a zákona o cenných papieroch, pričom týmito klientmi môžu byť len právnické osoby, v ktorých má kvalifikovanú účasť CI HOLDING, akciová spoločnosť, Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO : 36 020 095, a právnické osoby, nad ktorými vykonáva kontrolu PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE, Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO : 35 784 717, vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, okrem držiteľskej správy, vo vzťahu k finančným nástrojom : prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   12.05.2008Zrušeny predmety činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o cenných papieroch
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a služby súvisiace s upisovaním a umiesťňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f/ zákona o cenných papieroch
   zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), a f) zákona o cenných papieroch
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), a f) zákona o cenných papieroch
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - predseda Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 09.01.2002
   Ing. Daniel Mako - člen Rázusova 6 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.07.2003
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - člen Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 09.01.2002
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda predstavenstva Ševčenkova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.2002 Skončenie funkcie: 23.07.2003
   08.08.2003Nové predmety činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o cenných papieroch
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a služby súvisiace s upisovaním a umiesťňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f/ zákona o cenných papieroch
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - člen Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 09.01.2002
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda predstavenstva Ševčenkova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.2002 Skončenie funkcie: 23.07.2003
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za Hradbami 13 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 09.01.2002
   07.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - člen Starobystrická 267 Zálesie 900 28
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda predstavenstva Ševčenkova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za Hradbami 13 Pezinok 902 01
   26.04.2002Nové obchodné meno:
   CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.
   25.04.2002Zrušené obchodné meno:
   CAPITAL INVEST HOLDING, o.c.p., a.s.
   09.01.2002Nové obchodné meno:
   CAPITAL INVEST HOLDING, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Poľná 1 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Libor Červenka - člen Starobystrická 267 Zálesie 900 28
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda predstavenstva Ševčenkova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za Hradbami 13 Pezinok 902 01