Create Invoice

Bytový podnik Dúbravka - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name Bytový podnik Dúbravka
PIN 35828994
TIN 2021625815
VAT number SK2021625815
Date create 10 January 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Bytový podnik Dúbravka
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Sales and income 367 853 €
Profit 19 232 €
Capital 44 875 €
Own capital -30 648 €
Contact Information
Phone(s) +421264286656, +421264363697, +421264461611, +421264462019, +421264530060
Fax(es) 0264462019
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 49,496
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,496
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 35,366
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 11,861
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,861
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 20,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,510
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 995
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,130
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,395
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 9,735
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 49,496
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,416
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 781
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 781
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -38,068
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -38,068
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,232
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 60,912
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,018
9. Liabilities from social fund (472) 1,018
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 51,937
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 13,093
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,093
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,124
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 19,822
7. Liabilities from social insurance (336) 3,617
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,281
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 7,957
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 7,957
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 360,732
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 367,853
III. Revenues from sale of services (602, 606) 360,731
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,122
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 343,653
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7,399
D. Services (účtová group of 51) 56,239
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 271,011
E.1. Wages and salaries (521, 522) 202,965
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 64,100
4. Social expenses (527, 528) 3,946
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,110
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,907
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,907
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,987
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,200
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 297,093
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 19
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 19
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,357
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 900
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 900
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 457
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,338
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,862
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,630
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,630
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,232
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35828994 TIN: 2021625815 VAT number: SK2021625815
 • Registered seat: Bytový podnik Dúbravka, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Date create: 10 January 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Oliver Mikšík Bazovského 13 Bratislava 841 01 01.08.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Oliver Mikšík 6 640 € (100%) Bazovského 13 Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 12.12.2008
   02.03.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   01.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie služieb pre domy, v ktorých vykonáva správu na základe zmluvy o výkone správy, resp. mandátnej zmluvy
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   20.12.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Oliver Mikšík Bazovského 13 Bratislava 841 01
   Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 12.12.2008
   19.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná ul. č. 2 Bratislava 841 02
   21.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Oliver Mikšík Bazovského 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.08.2007
   20.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Albert Liptovský Plachého 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.03.2004
   03.03.2007Noví spoločníci:
   Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná ul. č. 2 Bratislava 841 02
   02.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná ul. č. 2 Bratislava 841 02
   27.02.2006Zrušeny predmety činnosti:
   správa domového bytového fondu a nebytových priestorov v správe Mestskej časti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barborík - konateľ Janka Alexyho 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.03.2004 Skončenie funkcie: 16.03.2004
   29.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Jozef Barborík - konateľ Janka Alexyho 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.03.2004 Skončenie funkcie: 16.03.2004
   Albert Liptovský Plachého 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.03.2004
   28.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Keszi Fedákova 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.10.2003
   13.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Mikuláš Keszi Fedákova 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.10.2003
   12.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martina Hrnčiarová Bukureštská č. 1/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 10.01.2002
   21.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martina Hrnčiarová Bukureštská č. 1/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 10.01.2002
   20.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martina Hrnčiarová Bukureštská č. 1/A Bratislava 811 04
   10.01.2002Nové obchodné meno:
   Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedákova 1 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   vedenie účtovníctva
   správa domového bytového fondu a nebytových priestorov v správe Mestskej časti
   zabezpečenie služieb pre domy, v ktorých vykonáva správu na základe zmluvy o výkone správy, resp. mandátnej zmluvy
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná ul. č. 2 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martina Hrnčiarová Bukureštská č. 1/A Bratislava 811 04