Create Invoice

MDS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MDS
PIN 35829338
TIN 2021626970
VAT number SK2021626970
Date create 18 January 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MDS
Mierová 2
90201
Bratislava
Financial information
Sales and income 161 138 €
Profit -1 876 €
Capital 271 576 €
Own capital 30 609 €
Contact Information
Phone(s) 0244680391, 0332861386, 0905147006
Mobile phone(s) 0905147006
Fax(es) 0332861386
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 304,048
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 103,229
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 103,229
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 103,229
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 200,401
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 79,162
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 74,295
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,295
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,867
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 121,239
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,409
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 119,830
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 418
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 418
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 304,048
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,733
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 23,305
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 30,042
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -6,737
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,876
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,315
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 47
9. Liabilities from social fund (472) 47
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 235,165
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 83,816
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,816
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 652
7. Liabilities from social insurance (336) 350
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,931
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,931
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,172
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 161,133
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 161,138
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 63
III. Revenues from sale of services (602, 606) 161,071
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 153,106
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 62
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,875
D. Services (účtová group of 51) 124,192
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 11,751
E.1. Wages and salaries (521, 522) 8,657
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,047
4. Social expenses (527, 528) 47
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 867
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,809
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,809
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,550
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,032
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,005
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 184
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
XII. Foreign exchange gains (663) 176
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,130
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 920
2. Other expense (562A) 920
O. Exchange rate losses (563) 3,049
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,161
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,946
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -914
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Income tax expense current (591, 595) 962
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,876
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35829338 TIN: 2021626970 VAT number: SK2021626970
 • Registered seat: MDS, Mierová 2, 90201, Bratislava
 • Date create: 18 January 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Bednárik 1. Mája 43 Pezinok 902 01 10.05.2002
  Ing. Karol Kulacs Edisonova 43 Bratislava 821 04 10.05.2002
  Ing. Branislav Zvarík Mierová 1746/2 Pezinok 902 01 10.05.2002
  Rastislav Demovič L. Novomeského 2748/52 Pezinok 902 01 10.05.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Miroslav Bednárik 1 660 € (25%) 1. Mája 43 Pezinok 902 01
  Ing. Karol Kulacs 1 660 € (25%) Edisonova 43 Bratislava 821 04
  Ing. Branislav Zvarík 1 660 € (25%) Mierová 1746/2 Pezinok 902 01
  Rastislav Demovič 1 660 € (25%) L. Novomeského 2748/52 Pezinok 902 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.2010Nové sidlo:
   Mierová 2 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Bednárik 1. mája 43 Pezinok 902 01
   Rastislav Demovič L. Novomeského 52 Pezinok 902 01
   05.02.2010Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 15 Bratislava 834 04
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Demovič Moyzesova 24 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Bednárik 1. Mája 43 Pezinok 902 01
   04.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Demovič L. Novomeského 2748/52 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.05.2002
   03.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Demovič Moyzesova 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.05.2002
   02.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Zvarík Mierová 1746/2 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Zvarík Mierová 1746/2 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.05.2002
   01.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Zvarík Záhrebská 12 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Zvarík Záhrebská 12 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.05.2002
   07.06.2005Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaruza účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   24.04.2003Nové sidlo:
   Pekná cesta 15 Bratislava 834 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kulacs Edisonova 43 Bratislava 821 04
   Ing. Branislav Zvarík Záhrebská 12 Bratislava 811 07
   Rastislav Demovič Moyzesova 24 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Bednárik 1. Mája 43 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Bednárik 1. Mája 43 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.05.2002
   Ing. Karol Kulacs Edisonova 43 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 10.05.2002
   Rastislav Demovič Moyzesova 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.05.2002
   Ing. Branislav Zvarík Záhrebská 12 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.05.2002
   23.04.2003Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Ďurčo Lipského 4 Bratislava 841 01
   Ing. František Molnár 263 Vištuk 900 85
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Ďurčo Lipského 4 Bratislava 841 01
   Ing. František Molnár 263 Vištuk 900 85
   18.01.2002Nové obchodné meno:
   MDS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v oblasti mechanických konštrukcií
   výskum mechanických konštrukcií
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Ďurčo Lipského 4 Bratislava 841 01
   Ing. František Molnár 263 Vištuk 900 85
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Ďurčo Lipského 4 Bratislava 841 01
   Ing. František Molnár 263 Vištuk 900 85