Create Invoice

Pro Partners Holding - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pro Partners Holding
Status Destroyed
PIN 35831014
TIN 2021630600
VAT number SK2021630600
Date create 13 February 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Pro Partners Holding
Malý trh 2/A
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 427 969 €
Profit -16 407 023 €
Capital 35 281 440 €
Own capital 8 799 231 €
Contact Information
Email propartners@propartners.sk
Phone(s) 0233526915, 0233526960
Fax(es) 0233526966
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 70,440,040
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 46,489,486
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 33,814
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 33,814
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 46,455,672
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 44,906,966
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 150,000
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 776,650
5. Borrowings under the proportionate participation in addition to affiliated entities (066A) - /096A/ 612,809
6. Other loans (067A) - /096A/ 9,247
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,749,459
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 43,944
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,944
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 12,925,005
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,652,150
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,652,150
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 2,057,010
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,345
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,210,500
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 10,339,997
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 10,339,997
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 440,513
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,380
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 438,133
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 201,095
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 201,095
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 70,440,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,128,176
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 8,864,400
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 8,864,400
A.II. Share premium (412) 464,715
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 73,917
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 73,917
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 36,721,401
3. Valuation differences from revaluation in the event of a merger, amalgamation into a separate entity and division (+/- 416) 36,721,401
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -589,234
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,867
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -595,101
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,407,023
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,311,864
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 10,900,000
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 1,000,000
8. Issued bonds issued (473A/-/255A) 9,900,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 11,077,057
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 10,724,499
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,724,499
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 189,454
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,351
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159,753
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,100
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,100
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 411,300
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,921,407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,618,002
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 427,969
III. Revenues from sale of services (602, 606) 7,215
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 420,754
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,739,215
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 5,501
D. Services (účtová group of 51) 188,737
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 518
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,129,083
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 415,376
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,311,246
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -187,023
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,312,113
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 701,250
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 1,128,055
3. Other income from short-term financial assets (666A) 1,128,055
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 482,732
2. Other interest income (662A) 482,732
XII. Foreign exchange gains (663) 76
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,494,782
K. Sold securities and shares (561) 700,000
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 14,783,693
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,982,918
2. Other expense (562A) 1,982,918
O. Exchange rate losses (563) 26,250
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,921
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,182,669
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,493,915
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -86,892
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,882
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -89,774
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,407,023
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35831014 TIN: 2021630600 VAT number: SK2021630600
 • Registered seat: Pro Partners Holding, Malý trh 2/A, 81108, Bratislava
 • Date create: 13 February 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.04.2015Zrušené obchodné meno:
   Pro Partners Holding, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   prekladateľské služby
   faktoring a forfaiting
   prieskum trhu
   vzdelávacia činnosť v oblasti obchodu
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom strojov a prístrojov
   obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rastislav Danišek - predseda predstavenstva Zuby 1537/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.02.2015
   Ing. Róbert Bartek - člen predstavenstva Dobrovského 2199/5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 12.02.2015
   Petr Matovič - člen predstavenstva Dlhé diely I 578/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.02.2015
   05.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Danišek - predseda predstavenstva Zuby 1537/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.02.2015
   Ing. Róbert Bartek - člen predstavenstva Dobrovského 2199/5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 12.02.2015
   Petr Matovič - člen predstavenstva Dlhé diely I 578/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.02.2015
   04.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bartek - člen predstavenstva Dobrovského 2199/5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.02.2009
   Ing. Rastislav Danišek - predseda predstavenstva Zuby 1537/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 25.02.2009
   Petr Matovič - člen predstavenstva Dlhé diely I 578/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.02.2009
   10.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bartek - člen predstavenstva Dobrovského 2199/5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.02.2009
   Ing. Rastislav Danišek - predseda predstavenstva Zuby 1537/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 25.02.2009
   Petr Matovič - člen predstavenstva Dlhé diely I 578/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.02.2009
   09.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Danišek - predseda Zuby 1537/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 18.06.2002
   Ing. Pavol Krajč - člen Ružová 513/50 Košice - západ 040 11 Vznik funkcie: 18.06.2002
   Petr Matovič - člen Dlhé diely I 578/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.06.2002
   10.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Petr Matovič - člen Dlhé diely I 578/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.06.2002
   09.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Petr Matovič - člen Segnerova 4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.06.2002
   21.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Danišek - predseda Zuby 1537/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 18.06.2002
   20.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Danišek - predseda Letohradská 968/8 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 18.06.2002
   22.12.2004Nové sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 08
   21.12.2004Zrušené sidlo:
   Michalská 7 Bratislava 811 01
   16.06.2004Nové obchodné meno:
   Pro Partners Holding, a.s.
   15.06.2004Zrušené obchodné meno:
   Partners Holding, a.s.
   02.08.2002Nové obchodné meno:
   Partners Holding, a.s.
   Nové sidlo:
   Michalská 7 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Danišek - predseda Letohradská 968/8 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 18.06.2002
   Ing. Pavol Krajč - člen Ružová 513/50 Košice - západ 040 11 Vznik funkcie: 18.06.2002
   Petr Matovič - člen Segnerova 4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.06.2002
   01.08.2002Zrušené obchodné meno:
   Corporate Portfolio Securities, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Západný rad 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Mladý - člen Karpatská 19 Prešov
   Mgr. Pavel Poliak - člen 14 Dúbrava
   JUDr. Peter Vrábel - člen I. Bukovčana 18 Bratislava
   13.02.2002Nové obchodné meno:
   Corporate Portfolio Securities, a.s.
   Nové sidlo:
   Západný rad 1 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   prekladateľské služby
   faktoring a forfaiting
   prieskum trhu
   vzdelávacia činnosť v oblasti obchodu
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom strojov a prístrojov
   obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Slavomír Mladý - člen Karpatská 19 Prešov
   Mgr. Pavel Poliak - člen 14 Dúbrava
   JUDr. Peter Vrábel - člen I. Bukovčana 18 Bratislava