Create Invoice

VES - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VES
Status Destroyed
PIN 35832011
TIN 2020247724
Date create 25 February 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VES
Krásna 16
82105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35832011 TIN: 2020247724
 • Registered seat: VES, Krásna 16, 82105, Bratislava
 • Date create: 25 February 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.11.2012Zrušené obchodné meno:
   VES, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Krásna 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie práce
   požičovňa športových potrieb
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   pomocné stavebné práce - búracie, zemné a výkopové práce bez použitia výbušnín
   faktoring a forfaiting
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Horváth Školská 991/9 Šamorín 931 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Horváth Školská 991/9 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 28.11.2002
   30.05.2003Nové obchodné meno:
   VES, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie práce
   požičovňa športových potrieb
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   pomocné stavebné práce - búracie, zemné a výkopové práce bez použitia výbušnín
   faktoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Jozef Horváth Školská 991/9 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Horváth Školská 991/9 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 28.11.2002
   29.05.2003Zrušené obchodné meno:
   DETEKTÍVNE SLUŽBY - HOLLMES, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia
   prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochrany osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
   vypracovanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uved. v bode 1. až 9.
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočností, ktorá môže slúžiť ako dôkazový prostriedok v konaní pred súdom alebo štátnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby alebo ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bode 11. až 16.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ľubomír Žember Gemerská 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ľubomír Žember Gemerská 2 Bratislava 821 08
   25.02.2002Nové obchodné meno:
   DETEKTÍVNE SLUŽBY - HOLLMES, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krásna 16 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia
   prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochrany osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
   vypracovanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uved. v bode 1. až 9.
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočností, ktorá môže slúžiť ako dôkazový prostriedok v konaní pred súdom alebo štátnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby alebo ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bode 11. až 16.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ľubomír Žember Gemerská 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ľubomír Žember Gemerská 2 Bratislava 821 08