Create Invoice

HYDROSTAV ŠAĽA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HYDROSTAV ŠAĽA
PIN 35832606
TIN 2020262134
VAT number SK2020262134
Date create 07 March 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HYDROSTAV ŠAĽA
P. Pázmáňa 22
92701
Bratislava
Financial information
Sales and income 44 408 €
Profit 5 229 €
Capital 1 420 695 €
Own capital 124 978 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 985,827
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 433,070
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 331,939
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 331,939
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 101,131
A.II.1. Land (031) - /092A/ 19,493
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 77,499
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,499
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,640
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 552,626
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 552,014
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 267,401
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 267,401
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257,041
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,572
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 612
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 483
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 129
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 131
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 985,827
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,207
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,029,011
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,029,011
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -907,353
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 27,693
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -935,046
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,229
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 855,746
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 824,500
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 708,687
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 708,687
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 382
7. Liabilities from social insurance (336) 117
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 640
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 114,674
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 31,246
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 31,246
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) -126
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) -126
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 20,265
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 44,408
III. Revenues from sale of services (602, 606) 20,265
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,143
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,889
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 17,094
D. Services (účtová group of 51) 5,832
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 7,801
E.1. Wages and salaries (521, 522) 6,512
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,289
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,327
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,756
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,756
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,519
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,661
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 817
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 817
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -815
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,704
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,475
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,475
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,229
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35832606 TIN: 2020262134 VAT number: SK2020262134
 • Registered seat: HYDROSTAV ŠAĽA, P. Pázmáňa 22, 92701, Bratislava
 • Date create: 07 March 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.10.2011Nové sidlo:
   P. Pázmáňa 22 Šaľa 927 01
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Karabínoš - člen Strmá 18 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.09.2011
   03.10.2011Zrušené sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viliam Čobirka - člen Tekeľova 2273/4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 18.12.2003
   23.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viliam Čobirka - člen Tekeľova 2273/4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 18.12.2003
   22.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viliam Čobrika - člen Tekeľova 2273/4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 18.12.2003
   23.04.2004Nové sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Viliam Čobrika - člen Tekeľova 2273/4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 18.12.2003
   22.04.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 824 87
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Čonka - člen predstavenstva Viedenská 3 Košice 040 13 Vznik funkcie: 24.05.2002
   Ing. Branislav Hirner - člen predstavenstva Šancová 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 15.10.2002
   Ing. Vladimír Rajek - člen predstavenstva Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 24.05.2002
   Jaroslav Wieger - predseda predstavenstva Špitálska 20 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 15.10.2002
   03.04.2003Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   leasing a prenájom strojov, prístrojov, iných zariadení a dopravných prostriedkov bez obsluhujúceho personálu
   leasing a prenájom výpočtovej, administratívnej techniky a technológií
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   18.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Hirner - člen predstavenstva Šancová 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 15.10.2002
   Ing. Vladimír Rajek - člen predstavenstva Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 24.05.2002
   Jaroslav Wieger - predseda predstavenstva Špitálska 20 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 15.10.2002
   17.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Mendel - člen predstavenstva Veľké Bielice 547 Partizánske 958 04 Vznik funkcie: 24.05.2002
   Ing. Vladimír Rajek - predseda predstavenstva Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 24.05.2002
   26.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čonka - člen predstavenstva Viedenská 3 Košice 040 13 Vznik funkcie: 24.05.2002
   Ing. Jaroslav Mendel - člen predstavenstva Veľké Bielice 547 Partizánske 958 04 Vznik funkcie: 24.05.2002
   Ing. Vladimír Rajek - predseda predstavenstva Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 24.05.2002
   25.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   CLEARING CENTRUM CZ a.s. Náměstí Petra Bezruče 18 Břeclav 690 02 Česká republika Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Jediný akcionár:
   Ing. Igor Luptovský M. Benku č. 13 Zlaté Moravce Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Ing. Jozef Staník Díčova 28 Piešťany Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Ing. Ján Žákovic Nám. SNP č. 5 Piešťany Skončenie funkcie: 24.05.2002
   07.03.2002Nové obchodné meno:
   HYDROSTAV ŠAĽA a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 824 87
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výroba stavebných prvkov z betónu
   spracovanie kameňa
   výroba betónu a malty
   murárstvo
   stolárstvo
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   podlahárstvo
   izolatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   tesárstvo
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   obkladačské práce
   geodetické a kartografické činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
   cestná motorová doprava (nepravidelná autobusová doprava, nákladná doprava)
   defektoskopia - rőntgenová kontrola zvarov
   defektoskopická kontrola zvarov a materiálov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   CLEARING CENTRUM CZ a.s. Náměstí Petra Bezruče 18 Břeclav 690 02 Česká republika Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Jediný akcionár:
   Ing. Igor Luptovský M. Benku č. 13 Zlaté Moravce Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Ing. Jozef Staník Díčova 28 Piešťany Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Ing. Ján Žákovic Nám. SNP č. 5 Piešťany Skončenie funkcie: 24.05.2002