Create Invoice

Elektrovod Holding - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Elektrovod Holding
Status Destroyed
PIN 35834111
TIN 2020286807
Date create 28 March 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Elektrovod Holding
Čulenova 5
81646
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35834111 TIN: 2020286807
 • Registered seat: Elektrovod Holding, Čulenova 5, 81646, Bratislava
 • Date create: 28 March 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.08.2010Zrušené obchodné meno:
   Elektrovod Holding, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 816 46
   Zrušeny predmety činnosti:
   elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
   investičná výstavba energetických a iných zariadení
   výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektová činnosť v rozsahu oprávnenia
   inžinierska činnosť
   odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení
   výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi
   montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
   prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
   maliarske a natieračské práce
   vzdelávacia a školiaca činnosť
   služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
   planografické a reprografické práce
   vedenie účtovníctva
   projektovanie, dodávka, montáž, servis a vykonávanie revízií na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa oprávnenia
   geodetické a kartografické činnosti
   geologické práce - projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžiniersko - geologického prieskumu, vykonávanie technických prác pre geologický prieskum
   projektovanie v rozsahu vypracovávania výrobnej a montážnej dokumentácie, výroba, montáž, skúšanie, opravy a rekonštrukcie vybraných elektrotechnických zariadení a SKR jadrových zariadení s napätím do 6 kV v nevýbušnom a výbušnom prostredí, vrátane bleskozvodov, okrem SKR bezpečnostných systémov jadrových zariadení, dovoz vybraných elektrotechnických zariadení
   montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení v objektoch v podzemí dodávateľským spôsobom
   podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   výučba cudzích jazykov : jazyk nemecký, jazyk anglický
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, elektrické zariadenia prostriedkov riadiacej techniky, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, elektrické rozvádzače, objekty bez nebezpečenstva výbuchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Ing. Ivan Beneš - člen Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Thomas Jennissen - člen Goethering 25 Wiesbaden 652 05 Nemecko Vznik funkcie: 08.04.2010
   21.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Thomas Jennissen - člen Goethering 25 Wiesbaden 652 05 Nemecko Vznik funkcie: 08.04.2010
   20.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.12.2007
   06.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - člen Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 17.12.2007
   05.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Beneš - člen Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   25.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Ivan Beneš - člen Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.12.2007
   24.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.03.2006
   Ing. Ivan Beneš - člen Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.03.2006
   Ing. Daniel Buryš - člen Vrchlického 23 Ostrava-Radvanice 716 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.09.2004
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.03.2006
   Ing. Jaroslav Veselský - podpredseda Lechowiczova 2837/1 Ostrava 702 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.03.2007
   Ing. Petr Zachoval - člen Trusovická 615 Bohuňovice 783 14 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2004
   04.05.2007Nové predmety činnosti:
   Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, elektrické zariadenia prostriedkov riadiacej techniky, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, elektrické rozvádzače, objekty bez nebezpečenstva výbuchu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Veselský - podpredseda Lechowiczova 2837/1 Ostrava 702 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.03.2007
   03.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Veselský - podpredseda Lechowiczova 2837/1 Ostrava ČR Vznik funkcie: 20.05.2003
   09.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.03.2006
   Ing. Ivan Beneš - člen Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.03.2006
   Ing. Daniel Buryš - člen Vrchlického 23 Ostrava-Radvanice 716 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.09.2004
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.03.2006
   Ing. Jaroslav Veselský - podpredseda Lechowiczova 2837/1 Ostrava ČR Vznik funkcie: 20.05.2003
   Ing. Petr Zachoval - člen Trusovická 615 Bohuňovice 783 14 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2004
   08.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.05.2006
   Ing. Ivan Beneš - člen Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.03.2006
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.02.2006
   26.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.05.2006
   Ing. Ivan Beneš - člen Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.03.2006
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.02.2006
   25.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002
   Ing. Ivan Beneš - člen Rozvodná 13 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.2002
   Ing. Daniel Buryš Vrchlického 23 Ostrava-Radvanice 716 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.09.2004
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.03.2002
   Ing. Petr Zachoval - člen Trusovická 615 Bohuňovice 783 14 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ing. Jaroslav Veselský - podpredseda Lechowiczova 2837/1 Ostrava Česká republika Vznik funkcie: 20.05.2003
   03.12.2005Nové predmety činnosti:
   výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   02.12.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava, výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
   05.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Zachoval - člen Trusovická 615 Bohuňovice 783 14 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2004
   04.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michael Wolf - člen Veselíčko 311 Brušperk Česká republika Vznik funkcie: 11.07.2002
   21.12.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   výučba cudzích jazykov : jazyk nemecký, jazyk anglický
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Buryš Vrchlického 23 Ostrava-Radvanice 716 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.09.2004
   20.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jan Veškrna - člen Beskydská 5/1034 Bílovec Česká republika Vznik funkcie: 20.05.2003
   15.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.03.2002
   14.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Janáčkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Veselský - podpredseda Lechowiczova 2837/1 Ostrava Česká republika Vznik funkcie: 20.05.2003
   Ing. Jan Veškrna - člen Beskydská 5/1034 Bílovec Česká republika Vznik funkcie: 20.05.2003
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Hüner - podpredseda Přátelství 269/15 Havířov - Životice Česká republika Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 20.05.2003
   Ing. Petr Ivánek - člen Francouzská 48/1103 Ostrava - Poruba Česká republika Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 20.05.2003
   24.07.2002Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   geologické práce - projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžiniersko - geologického prieskumu, vykonávanie technických prác pre geologický prieskum
   projektovanie v rozsahu vypracovávania výrobnej a montážnej dokumentácie, výroba, montáž, skúšanie, opravy a rekonštrukcie vybraných elektrotechnických zariadení a SKR jadrových zariadení s napätím do 6 kV v nevýbušnom a výbušnom prostredí, vrátane bleskozvodov, okrem SKR bezpečnostných systémov jadrových zariadení, dovoz vybraných elektrotechnických zariadení
   montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení v objektoch v podzemí dodávateľským spôsobom
   podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Beneš - člen Rozvodná 13 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.2002
   Ing. Tomáš Hüner - podpredseda Přátelství 269/15 Havířov - Životice Česká republika Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 20.05.2003
   Ing. Petr Ivánek - člen Francouzská 48/1103 Ostrava - Poruba Česká republika Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 20.05.2003
   Ing. Michael Wolf - člen Veselíčko 311 Brušperk Česká republika Vznik funkcie: 11.07.2002
   23.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Benedikt - podpredseda Šancová 52 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2002
   Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda Sadmelijská 1 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2002
   Ing. Pavel Proksa - člen Milana Marečku 7 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2002
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2002
   28.03.2002Nové obchodné meno:
   Elektrovod Holding, a.s.
   Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 816 46
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava, výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
   elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
   investičná výstavba energetických a iných zariadení
   výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektová činnosť v rozsahu oprávnenia
   inžinierska činnosť
   odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení
   výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi
   montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
   prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   maliarske a natieračské práce
   vzdelávacia a školiaca činnosť
   služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
   planografické a reprografické práce
   vedenie účtovníctva
   projektovanie, dodávka, montáž, servis a vykonávanie revízií na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa oprávnenia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002
   Ing. Peter Benedikt - podpredseda Šancová 52 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2002
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Janáčkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002
   Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda Sadmelijská 1 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2002
   Ing. Pavel Proksa - člen Milana Marečku 7 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2002
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2002