Create Invoice

BELLANDI SLOVENSKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BELLANDI SLOVENSKO
PIN 35834544
TIN 2020205814
VAT number SK2020205814
Date create 05 April 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BELLANDI SLOVENSKO
Hrnčiarska 58
90201
Pezinok
Financial information
Sales and income 5 103 073 €
Profit -182 690 €
Contact Information
Phone(s) 0415532700, 0415532701, 0336451176
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,449,947
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 117,655
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 22,394
2. Software (013) - /073, 091A/ 22,394
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 95,261
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 18,015
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 77,246
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,329,622
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 870,277
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 729,649
3. Products (123) - /194/ 140,628
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 375,134
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 344,802
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 344,802
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,214
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,118
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 84,211
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,295
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 81,916
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,670
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 2,670
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,449,947
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,024,152
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -848,102
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -848,102
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -182,690
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,474,099
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,043,883
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 1,042,000
9. Liabilities from social fund (472) 629
12. Deferred tax liability (481A) 1,254
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,413,607
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,338,949
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,338,949
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,770
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 27,035
7. Liabilities from social insurance (336) 18,005
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,961
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,887
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 16,609
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 16,609
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,996,229
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 5,103,073
II. Revenues from sales of own products (601) 4,949,305
III. Revenues from sale of services (602, 606) 46,924
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -46,964
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 153,793
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,258,489
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,662,970
D. Services (účtová group of 51) 816,165
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 615,969
E.1. Wages and salaries (521, 522) 433,997
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 157,091
4. Social expenses (527, 528) 24,881
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,296
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 20,927
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 20,927
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 137,202
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,960
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -155,416
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 470,130
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,059
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 17,861
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 17,861
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,198
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,051
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -179,467
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,223
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 342
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -182,690
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35834544 TIN: 2020205814 VAT number: SK2020205814
 • Registered seat: BELLANDI SLOVENSKO, Hrnčiarska 58, 90201, Pezinok
 • Date create: 05 April 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 902 01 05.04.2002
  Jozef Kysel Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01 05.04.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mauro Bellandi 1 660 € (25%) Trnavská 8 Pezinok 902 01
  Jozef Kysel 1 660 € (25%) Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01
  DRAYCOTT S.A. 1 660 € (25%) Luxemburg L-1219 Luxemburské veľkovojvodstvo
  ANTENOR S.A. 1 660 € (25%) Luxemburg L-1219 Luxemburské veľkovojvodstvo
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.12.2013Noví spoločníci:
   DRAYCOTT S.A. rue Beaumont 17 Luxemburg L-1219 Luxemburské veľkovojvodstvo
   ANTENOR S.A. rue Beaumont 17 Luxemburg L-1219 Luxemburské veľkovojvodstvo
   27.12.2013Zrušeny spoločníci:
   BELLANDI S.P.A - akciová spoločnosť (daňové registračné číslo a číslo zápisu: 03705440489 zapísaná v podnikovom registri mesta Prato dňa 19.2.1996) Via dell Industria 50-50/1-2-3 Montemurlo (PO) 590 13 Talianska republika
   03.02.2006Nové sidlo:
   Hrnčiarska 58 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných
   02.02.2006Zrušené sidlo:
   Šenkvická cesta 1 Pezinok 900 21
   05.04.2002Nové obchodné meno:
   BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická cesta 1 Pezinok 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné, než základné služby s ním spojené v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   výroba vlákien a tkanín všetkých druhov
   zušľachťovanie vlnárskych surovín
   farbenie textilných materiálov
   textilná výroba
   prenájom hnuteľného majetku
   skladovacie činnosť
   Noví spoločníci:
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 902 01
   Jozef Kysel Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01
   BELLANDI S.P.A - akciová spoločnosť (daňové registračné číslo a číslo zápisu: 03705440489 zapísaná v podnikovom registri mesta Prato dňa 19.2.1996) Via dell Industria 50-50/1-2-3 Montemurlo (PO) 590 13 Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.04.2002
   Jozef Kysel Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.04.2002