Create Invoice

582 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name 582
PIN 35835486
TIN 2021667472
VAT number SK2021667472
Date create 10 April 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat 582
Považská 9
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 372 722 €
Profit 45 458 €
Capital 292 921 €
Own capital 191 888 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421948795401, +421949801485, +421903767336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 280,999
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 35,160
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 35,160
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 35,160
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,215
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 226
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 40
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 186
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 83
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 83
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 83,720
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 43,342
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,342
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,211
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,167
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 146,186
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,318
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 142,868
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,624
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,181
4. Accrued income short-term (385A) 12,443
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 280,999
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 149,346
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 96,584
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 96,584
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,458
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 131,653
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 827
9. Liabilities from social fund (472) 827
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 124,022
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 78,479
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,479
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,500
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,836
7. Liabilities from social insurance (336) 2,503
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,081
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,623
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,804
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,804
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,370,510
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,372,722
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,370,510
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,212
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,311,324
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 22,178
D. Services (účtová group of 51) 1,175,137
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 97,937
E.1. Wages and salaries (521, 522) 72,080
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 23,968
4. Social expenses (527, 528) 1,889
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 599
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 12,796
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 12,796
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,677
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 61,398
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,195
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,658
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,821
2. Other interest income (662A) 1,821
XII. Foreign exchange gains (663) 1,837
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,972
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2
2. Other expense (562A) 2
O. Exchange rate losses (563) 4,405
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 565
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,314
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,084
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 14,626
R.1. Income tax expense current (591, 595) 14,626
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,458
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35835486 TIN: 2021667472 VAT number: SK2021667472
 • Registered seat: 582, Považská 9, 83103, Bratislava
 • Date create: 10 April 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Iždinský Pluhová 911/1 Bratislava 831 03 13.12.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Peter Iždinský 6 640 € (100%) Pluhová 911/1 Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Peter Iždinský Pluhová 911/1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 13.12.2013
   15.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislava Janíčková Kozia 26 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 13.04.2005
   24.07.2013Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom kancelárskych a audiovizuálnych strojov
   prenájom športových zariadení
   10.04.2013Nové obchodné meno:
   582 s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   09.04.2013Zrušené obchodné meno:
   esence s.r.o.
   18.12.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   17.12.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Petr Vávra Dělnická 44 Praha 17 000 Česká republika
   05.08.2011Nové sidlo:
   Považská 9 Bratislava 831 03
   04.08.2011Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   15.06.2007Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti reklamy a marketingu
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie školení, konferencií a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Iždinský Pluhová 911/1 Bratislava 831 03
   14.06.2007Zrušeny predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Iždinský Štúrova 130/27 Poprad 058 01
   10.05.2006Nové obchodné meno:
   esence s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   09.05.2006Zrušené obchodné meno:
   S&C, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Malinova 2/B Bratislava 811 04
   21.04.2005Nové obchodné meno:
   S&C, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Malinova 2/B Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Peter Iždinský Štúrova 130/27 Poprad 058 01
   Ing. Petr Vávra Dělnická 44 Praha 17 000 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislava Janíčková Kozia 26 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 13.04.2005
   20.04.2005Zrušené obchodné meno:
   3B s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Koliskova 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Nahalka Za hradbami 16 Pezinok 902 01
   Ing. Miloš Naništa Hattalova 24 Námestovo 029 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Nahalka Za hradbami 16 Pezinok 902 01
   10.04.2002Nové obchodné meno:
   3B s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koliskova 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná činnosť
   sekretárské služby
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   leasingová činnosť
   prenájom kancelárskych a audiovizuálnych strojov
   prenájom športových zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Nahalka Za hradbami 16 Pezinok 902 01
   Ing. Miloš Naništa Hattalova 24 Námestovo 029 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marek Nahalka Za hradbami 16 Pezinok 902 01