Create Invoice

NordERP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NordERP
PIN 35839520
TIN 2020107386
VAT number SK2020107386
Date create 27 June 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat NordERP
Ventúrska 3
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 438 104 €
Profit -49 242 €
Capital 213 264 €
Own capital 7 991 €
Contact Information
Email info@norderp.com
Website http://norderp.sk
Phone(s) +421254654463, +421254654423
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 262,954
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,111
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,111
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,111
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 229,212
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 166,090
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 166,090
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,090
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 63,122
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 59,135
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,987
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 31,631
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 31,631
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 262,954
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,251
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 36,520
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 36,520
A.II. Share premium (412) 420,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 30,096
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 30,096
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -478,625
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 573,219
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,051,844
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -49,242
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 302,955
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,594
9. Liabilities from social fund (472) 2,594
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 275,039
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 215,766
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 215,766
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,749
7. Liabilities from social insurance (336) 6,858
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,119
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,547
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 12,322
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 12,322
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,250
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 423,620
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 438,104
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3
III. Revenues from sale of services (602, 606) 423,617
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 13,897
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 587
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 486,175
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 22,147
D. Services (účtová group of 51) 218,513
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 242,578
E.1. Wages and salaries (521, 522) 177,105
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 61,839
4. Social expenses (527, 528) 3,634
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 491
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,295
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,295
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,148
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -48,071
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 182,957
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 212
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 211
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -211
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -48,282
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -49,242
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35839520 TIN: 2020107386 VAT number: SK2020107386
 • Registered seat: NordERP, Ventúrska 3, 81101, Bratislava
 • Date create: 27 June 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Gračka člen Pannónska 1656/3 Svätý Jur 900 21 30.03.2012
  Mgr. Jozef Kavec člen Kolónia Hviezda 62/3666 Martin 036 08 30.03.2012
  Ing. Valentín Gura predseda Vajanského 586/33 Pezinok 902 01 29.08.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.09.2012Nové obchodné meno:
   NordERP a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valentín Gura - predseda predstavenstva Vajanského 586/33 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 29.08.2012
   17.09.2012Zrušené obchodné meno:
   SOFTIP BUSINESS SYSTEMS a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Valentín Gura - člen predstavenstva Vajanského 586/33 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 18.05.2012
   05.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valentín Gura - člen predstavenstva Vajanského 586/33 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 18.05.2012
   25.04.2012Nové sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Gračka - člen Pannónska 1656/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 30.03.2012
   Mgr. Jozef Kavec - člen Kolónia Hviezda 62/3666 Martin 036 08 Vznik funkcie: 30.03.2012
   24.04.2012Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander František Zvrškovec - člen Okružná 14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 13.07.2007
   Ing. Martin Zvrškovec - člen Klenová 12388/7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.02.2008
   16.04.2009Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Zvrškovec - člen Klenová 12388/7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.02.2008
   15.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Zvrškovec - člen J. Mazúra 30 Martin Vznik funkcie: 07.02.2008
   04.03.2008Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 66
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Zvrškovec - člen J. Mazúra 30 Martin Vznik funkcie: 07.02.2008
   03.03.2008Zrušené sidlo:
   Kamenná 19 Žilina 010 01
   16.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Alexander František Zvrškovec - člen Okružná 14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 13.07.2007
   15.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martina Gutová Fándlyho 24 Žilina Vznik funkcie: 27.06.2002
   Alexander František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 27.06.2002
   01.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kulhány , CSc. Rakytovská cesta 38 Banská Bystrica Vznik funkcie: 27.06.2002
   04.03.2005Nové sidlo:
   Kamenná 19 Žilina 010 01
   03.03.2005Zrušené sidlo:
   Cestárska ul. Žilina 010 80
   02.07.2002Nové sidlo:
   Cestárska ul. Žilina 010 80
   01.07.2002Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   27.06.2002Nové obchodné meno:
   SOFTIP BUSINESS SYSTEMS a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača
   poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   usporadúvanie školení, seminárov, kurzov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
   poradenská činnosť v oblasti predmetov podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martina Gutová Fándlyho 24 Žilina Vznik funkcie: 27.06.2002
   Ing. Ján Kulhány , CSc. Rakytovská cesta 38 Banská Bystrica Vznik funkcie: 27.06.2002
   Alexander František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 27.06.2002