Create Invoice

Feriva Advertising - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Feriva Advertising
PIN 35840251
TIN 2020287764
VAT number SK2020287764
Date create 28 June 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Feriva Advertising
Panenská 6
81103
Bratislava
Financial information
Sales and income 102 201 €
Profit 30 008 €
Capital 13 624 €
Own capital -198 344 €
Contact Information
Phone(s) 0908724608
Mobile phone(s) 0908724608
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 27,572
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 10,834
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 10,834
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 10,834
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,675
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) -12
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ -12
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 11,201
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 10,119
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,119
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,082
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,486
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,284
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,202
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 63
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 27,572
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -168,336
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -205,648
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 76,272
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -281,920
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,008
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,908
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,343
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 10,809
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 10,809
9. Liabilities from social fund (472) 2,534
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 181,316
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 40,698
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,698
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 101,642
7. Liabilities from social insurance (336) 2,291
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,258
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,427
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,249
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 102,202
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 102,201
III. Revenues from sale of services (602, 606) 102,201
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,328
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,415
D. Services (účtová group of 51) 50,680
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,576
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,678
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,871
4. Social expenses (527, 528) 27
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 747
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,684
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,684
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 12
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,214
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,873
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 45,106
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Foreign exchange gains (663) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 906
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 318
2. Other expense (562A) 318
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 588
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -905
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,968
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35840251 TIN: 2020287764 VAT number: SK2020287764
 • Registered seat: Feriva Advertising, Panenská 6, 81103, Bratislava
 • Date create: 28 June 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  František Bakyta Landauova 10 Bratislava 841 01 28.06.2002
  Ivana Dolinská Záborského 10089/20 Martin 036 01 28.06.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  František Bakyta 3 320 € (50%) Landauova 10 Bratislava 841 01
  Ivana Dolinská 3 320 € (50%) Záborského 10089/20 Martin 036 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.04.2007Nové sidlo:
   Panenská 6 Bratislava 811 03
   31.03.2007Zrušené sidlo:
   Ventúrska 14 Bratislava 811 01
   16.03.2006Nové obchodné meno:
   Feriva Advertising s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ivana Dolinská Záborského 10089/20 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   František Bakyta Landauova 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2002
   Ivana Dolinská Záborského 10089/20 Martin 036 01 Vznik funkcie: 28.06.2002
   15.03.2006Zrušené obchodné meno:
   KIDS FOR SALE, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivana Potočková Stred 55/40 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Bakyta Landauova 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2002
   Ivana Potočková Stred 55/40 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 28.06.2002
   28.06.2002Nové obchodné meno:
   KIDS FOR SALE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 14 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť reklamnej agentúry
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti marketingu
   public relations
   nakladanie s duševnými výsledkami so súhlasom autora
   prieskum trhu
   automatizované spracovanie dát
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   František Bakyta Landauova 10 Bratislava 841 01
   Ivana Potočková Stred 55/40 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Bakyta Landauova 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2002
   Ivana Potočková Stred 55/40 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 28.06.2002